การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19

103

this content porn xxx

โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “VICHAIYUT : The Next Normal” ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ภายใต้หัวข้อ “Vichaiyut : The Next Normal” เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้สนใจได้รับความรู้ที่อัปเดตในด้านการแพทย์ในช่วงปีที่ผ่านมาจากคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาร่วมปาฏกถาภายในงาน โดยมีนายแพทย์ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

    

      

   

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]