แพ็กเกจโรงพยาบาลประจำปี 2563

“ตรวจร่างกายประจำปี เพื่อสุขภาพดีในทุกๆ วัน”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

“ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

ให้เราช่วยดูแลหัวใจของคุณตั้งแต่วันนี้”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
 

“ก้าวสู่ชีวิตคู่อย่างมั่นใจ”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

“เพราะรอยยิ้มของลูก คือ รอยยิ้มของครอบครัว”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563  

“ตรวจตับแบบไม่เจ็บตัว”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

“ไวรัส HPV ภัยร้าย ป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

“ไวรัส HPV ป้องกันได้ตั้งแต่เด็ก”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

“ตรวจให้รู้ ก่อนจะสายเกินไป”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

0