แพ็กเกจพิเศษ!!!

” รับวัคซีนตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า ”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564

” สร้างเกราะป้องกันวันนี้ด้วย HPV 9 สายพันธุ์ ”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

แพ็กเกจโรงพยาบาลประจำปี 2564

“ตรวจร่างกายประจำปี เพื่อสุขภาพดีในทุกๆ วัน”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

“ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ให้เราช่วยดูแลหัวใจของคุณตั้งแต่วันนี้”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

“ตรวจตับแบบไม่เจ็บตัว”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

“เบาหวาน ควบคุมได้ เพียงใส่ใจสุขภาพ”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

“ตับแข็งแรง เราสร้างได้”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

“ก้าวสู่ชีวิตคู่อย่างมั่นใจ”
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

0