หน้าแรก แพ็กเกจสุขภาพ

แพ็กเกจสุขภาพ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มีแพ็กเกจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เพื่อผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์สูงสุด โปรโมชั่นในการรักษาต่างๆ เช่น แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ประกันสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

แพ็กเกจตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)

อย่าปล่อยให้การนอนกรน Zzz หยุดลมหายใจ ! ของคุณ แพ็กเกจตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) ( ราคา 13,600 บาท ) 🔹 การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ตรวจการนอนหลับ 🔹 การตรวจติดตามสภาวะการนอนหลับ 1 คืน ในโรงพยาบาล (ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชม.) ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 – 31...

แพ็กเกจส่องกล้อง

"อย่ารอให้มะเร็งทางเดินอาหารถามหา" แพ็กเกจส่องกล้อง เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พบข้อบ่งชี้ความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพ แต่ยังไม่มีอาการ *ผู้สนใจต้องพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพโปรแกรม 2 ขึ้นไป ก่อนเท่านั้น* ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ราคา 16,500 บาท ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (Gastro & Colonoscopy) ราคา 27,000 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 รายการที่แพ็กเกจที่ไม่ครอบคลุม • ค่ายา...

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย 1 ข้าง

"อย่าปล่อยให้ดวงตาพร่ามัว ต้อกระจกแก้ไขได้" แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย  1 ข้าง ราคา 50,000 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้ารับบริการผ่าตัด • ค่าใช้จ่ายหากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากแพ็กเกจหรือมีภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี) • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการผ่าตัด • ค่าห้องพักผู้ป่วย ทั้งนี้โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักผู้ป่วย 10% ในกรณีที่ท่านประสงค์พักรักษาตัว...

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

"เพราะลูกน้อยคือของขวัญที่คุณรอคอย" คลอดปกติ 3 วัน 2 คืน ราคา 45,900 บาท คลอดปกติใช้ยาชาหรือบล็อกหลัง ราคา 59,900 บาท ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ราคา 69,900 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ • แพ็กเกจนี้รวมวัคซีนป้องกันวัณโรคและตับอักเสบบี (เข็มแรก)...

แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย (รพ.วิชัยยุทธร่วมกับรร.ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ)

ตรวจสุขภาพแบบสบาย ๆ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ. วิชัยยุทธ และผ่อนคลายสบายใจกับห้องพักและบริการด้านกีฬา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ราคาพิเศษ 5,000 บาท / ท่าน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งทวารหนัก HPV 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุ 9-14 ปี ราคา 5,600 บาท รวม 2 เข็มและผู้ใหญ่ ราคา 8,400 บาท รวม 3 เข็ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

เบาหวาน ควบคุมได้ เพียงใส่ใจสุขภาพ ด้วยแพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ราคา 3,400 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ

"ตับแข็งแรง เราสร้างได้" แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ราคา 2,200 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจคัดกรองความผิดปกติของตับ ด้วยเครื่อง FibroScan

“ตรวจตับแบบไม่เจ็บตัว” เครื่องตรวจไฟโบรสแกน (Fibroscan) สามารถตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่ต้องเจ็บตัวหรือเจ็บปวดใด ๆ กับร่างกาย ลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนเมื่อเทียบกับการเจาะตับ (Liver biopsy) ราคา 3,500 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
0