แพ็กเกจวัคซีนวัย 60+ เสริมทัพภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง

92

this content porn xxx

เสริมทัพภูมิคุ้มกันเพื่อวัย 60+ ที่แข็งแกร่ง

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
( ราคา 3,100 บาท )

🔹 เชื้อนิวโมเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
การติดเชื้ออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
( ราคา 5,900 บาท )

🔹 โรคงูสวัด (Herpes Zoster) เกิดจาก Varicella Zoster Virus
ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับเชื้อที่ก่อโรคสุกใส สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนงูสงัด

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

• ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าฉีดยา และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้รวมกันกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆได้ เช่นผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติม ผุ้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]