แพ็กเกจ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ใส่ใจ ดูแล ทุกการพบแพทย์ให้มีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยการทำแพ็กเกจออกมาสำหรับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

เบาหวาน ควบคุมได้ เพียงใส่ใจสุขภาพ ด้วยแพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ราคา 3,400 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ

"ตับแข็งแรง เราสร้างได้" แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ราคา 2,200 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจคัดกรองความผิดปกติของตับ ด้วยเครื่อง FibroScan

“ตรวจตับแบบไม่เจ็บตัว” เครื่องตรวจไฟโบรสแกน (Fibroscan) สามารถตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่ต้องเจ็บตัวหรือเจ็บปวดใด ๆ กับร่างกาย ลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนเมื่อเทียบกับการเจาะตับ (Liver biopsy) ราคา 3,500 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย

"ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร" ตรวจสุขภาพตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เท่านั้น ราคา 2,500 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน

เริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างมั่นใจได้ตั้งแต่วันนี้ สำหรับผู้ชาย ราคา 3,000 บาท สำหรับผู้หญิง ราคา 3,200 บาท และสำหรับแพ็กคู่ ชาย/หญิง ราคา 5,900 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย

แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 12 เดือน ราคา 11,000 บาท / สำหรับเด็กอายุ 1 ปี – 3 ปี ราคา 5,900 บาท / แพ็กเกจนิวโมคอคคัส (ไอพีดี) นิวโม A 13 สายพันธุ์ ราคา 11,000 บาท / นิวโม B 10 สายพันธุ์และป้องกันหูชั้นกลางอักเสบจากเชื้อ NTHi ราคา 9,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

"เพราะหัวใจมีดวงเดียว" ให้เราดูแลหัวใจของคุณตั้งแต่วันนี้ ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ โปรแกรม EST ราคา 6,400 บาท โปรแกรม ECHO ราคา 6,400 บาท และโปรแกรม EST&ECHO ราคา 9,200 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินสุขภาพ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรค ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มคน กลุ่มอายุ จะช่วยทำให้ทราบถึงคำแนะนำในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับคุณได้แล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
0