this content porn xxx

แพ็กเกจ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ใส่ใจ ดูแล ทุกการพบแพทย์ให้มีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยการทำแพ็กเกจออกมาสำหรับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

"อย่ารอให้มะเร็งทางเดินอาหารถามหา" <strong class="mce-object" style="color: #808000; font-family: sans-serif; font-size: 19px;">แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พบข้อบ่งชี้ความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพแต่ยังไม่มีอาการ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ( ราคา 16,500 บาท ) ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (Gastro & Colonoscopy) ( ราคา 27,000 บาท ) ตั้งแต่ 15 มกราคม...

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

"เพราะลูกน้อยคือของขวัญที่คุณรอคอย" คลอดปกติ 3 วัน 2 คืน ราคา 45,900 บาท คลอดปกติใช้ยาชาหรือบล็อกหลัง ราคา 59,900 บาท ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ราคา 69,900 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ • แพ็กเกจนี้รวมวัคซีนป้องกันวัณโรคและตับอักเสบบี (เข็มแรก)...

https://www.sexvibe.video/

0