แพ็กเกจ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ใส่ใจ ดูแล ทุกการพบแพทย์ให้มีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยการทำแพ็กเกจออกมาสำหรับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

แพ็กเกจตรวจคัดกรองความผิดปกติของตับ ด้วยเครื่อง FibroScan

“ตรวจตับแบบไม่เจ็บตัว” เครื่องตรวจไฟโบรสแกน (Fibroscan) สามารถตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่ต้องเจ็บตัวหรือเจ็บปวดใด ๆ กับร่างกาย ลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนเมื่อเทียบกับการเจาะตับ (Liver biopsy) ราคา 3,500 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

"เพราะลูกน้อยคือของขวัญที่คุณรอคอย" แพ็กเกจคลอดปกติ 3 วัน 2 คืน ราคา 45,900 บาท คลอดปกติใช้ยาชาหรือบล็อกหลัง ราคา 59,900 บาท และผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ราคา 69,900 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย

"ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร" ตรวจสุขภาพตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เท่านั้น ราคา 2,500 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน

เริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างมั่นใจได้ตั้งแต่วันนี้ สำหรับผู้ชาย ราคา 3,000 บาท สำหรับผู้หญิง ราคา 3,200 บาท และสำหรับแพ็กคู่ ชาย/หญิง ราคา 5,900 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย 1 ข้าง

อย่าปล่อยให้ดวงตาพร่ามัว ต้อกระจกแก้ไขได้ ด้วยแพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย  1 ข้าง ราคา 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย (อายุ 1- 3 ปี)

เพราะรอยยิ้มของลูก คือ รอยยิ้มของครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยตั้งแต่วันนี้ แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย (อายุ 1-3 ปี) ราคา 7,900 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

"เพราะหัวใจมีดวงเดียว" ให้เราดูแลหัวใจของคุณตั้งแต่วันนี้ ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ โปรแกรม EST ราคา 6,400 บาท โปรแกรม ECHO ราคา 6,400 บาท และโปรแกรม EST&ECHO ราคา 9,200 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจส่องกล้อง

เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พบข้อบ่งชี้ความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพ แต่ยังไม่มีอาการ *ผู้สนใจต้องพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพโปรแกรม 2 ขึ้นไป ก่อนเท่านั้น* ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ราคา 16,500 บาท และ ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (Gastro & Colonoscopy) ราคา 27,000 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินสุขภาพ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรค ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มคน กลุ่มอายุ จะช่วยทำให้ทราบถึงคำแนะนำในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับคุณได้แล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
0