โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

71970

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินสุขภาพ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรค
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มคน กลุ่มอายุ จะช่วยทำให้ทราบถึงคำแนะนำในการดูแลตัวเอง
ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาล หรือ
 


เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับคุณ

 • โปรแกรม 1 Basic Check-up 3,300 บาท สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี
  โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ หรือต้องการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มการทำงาน ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น โรคประจำตัว โรคที่อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน
 • โปรแกรม 2 Healthy Working 6,500 บาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 30-40 ปี
  โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 30-40 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงหรือตรวจหาโรคที่มักไม่มีอาการ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ตรวจระดับน้ำตาลและไขมัน เพื่อหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรก รวมไปถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งบางชนิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี ลดระดับความรุนแรงของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
 • โปรแกรม 3 Standard Executive 10,900 บาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
  โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีอายุ 40 ปีขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี เน้นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นและตรวจหาความเสี่ยงหรือตรวจหาโรคที่มักไม่มีอาการ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มเติมการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง เพื่อคัดกรองโรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากสำหรับเพศชายและโรคที่เกิดในมดลูกและรังไข่สำหรับเพศหญิง รวมไปถึงการตรวจหาโรคต่อมไทรอยด์
 • โปรแกรม 4 Premium Executive 18,000 บาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
  โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เน้นการตรวจที่ตรวจละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับโปรแกรม 3 โดยเพิ่มเติมการตรวจทางจักษุ ตรวจหัวใจ โดยละเอียดด้วยวิธีการวิ่งสายพาน และการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) เพื่อหาความผิดปกติของหัวใจ
 • โปรแกรม 5 Ultimate Check-up  23,900 บาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  เนื่องจากวัยที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเสื่อมของร่างกายมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โปรแกรม Ultimate Check-up จึงเหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เน้นการตรวจการทำงานของระบบต่าง ๆ อย่างละเอียด พร้อมทั้งการตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ตรวจหู คอ จมูก  ตรวจการได้ยิน และตรวจมวลกระดูก เพื่อหาภาวะโรคกระดูกโป่งและกระดูกพรุน

คำชี้แจง

 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคหรือรักษา
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิและส่วนลดอื่น ๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้นบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าบริการเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการขอไม่ตรวจรายการใด รายการหนึ่งและโปรแกรมตรวจสุขภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และรังสีวินิจฉัย (X-ray)สำหรับรายการตรวจเพิ่มในการตรวจสุขภาพ (ไม่รวมค่ารังสีแพทย์) กรณีตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลจะไม่ได้รับส่วนลด
 • กรณีไม่สามารถตรวจครบตามรายการในโปรแกรมภายในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ผู้เข้ารับบริการสามารถกลับมาตรวจรายการที่ค้างได้ภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร
หลายครั้งที่บางคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ทั้งที่ร่างกายก็ยังปกติแข็งแรงดี แต่รู้มั๊ยคะว่า ในแต่ละวันร่างกายเราต้องเจออะไรมาบ้างโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวจนมีอาการผิดปกติบางอย่างส่งสัญญาณเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้เราต้องตรวจสุขภาพแล้วหรือยัง ?

การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในขณะที่ร่างกายยังไม่มีอาการแสดง จะทำให้เราสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งหากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้รู้ถึงการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การเลือกตรวจสุขภาพควรเลือกตรวจตามความจำเป็นและตามความเหมาะสมของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย นอกจากนี้แล้วยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น พันธุกรรม และพฤติกรรม ก็เป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับการเลือกตรวจคัดกรอง  ซึ่งการตรวจสุขภาพก็เหมือนกับการประเมินสภาพร่างกายของเราเองว่าภายในร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับคู่รักที่ต้องการวางแผนจะมีครอบครัวได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.9]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด