แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย 1 ข้าง

3273

“อย่าปล่อยให้ดวงตาพร่ามัว ต้อกระจกแก้ไขได้”

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย  1 ข้าง
ราคา 50,000 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคตา ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51152-53

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.9]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด