แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย 1 ข้าง

1314

“อย่าปล่อยให้ดวงตาพร่ามัว ต้อกระจกแก้ไขได้”

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย  1 ข้าง
ราคา 50,000 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม
• ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้ารับบริการผ่าตัด
• ค่าใช้จ่ายหากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากแพ็กเกจหรือมีภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการผ่าตัด
• ค่าห้องพักผู้ป่วย ทั้งนี้โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักผู้ป่วย 10% ในกรณีที่ท่านประสงค์พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาล
• ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

โรคต้อกระจก
เป็นภาวะที่แก้วตาภายในลูกตาเสื่อม มีความขุ่นมัวจนกระทบต่อการมองเห็น เมื่อจอประสาทตารับภาพได้ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดอาการสายตาฝ้าฟางหรือสายตามัว โรคต้อกระจกนี้ไม่ได้ทำให้มีอาการเจ็บหรือระคายเคืองใด ๆ ที่ตา โดยอาจเกิดกับตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้ ส่วนใหญ่แล้วต้อกระจกจะเกิดภาวะเสื่อมตามวัยหรือจากวัยชราประมาณ 80% ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป แต่อาจจะเป็นมากหรือน้อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสามารถรักษาโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น

อาการของโรคต้อกระจก
อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ อาการตามัวโดยมักจะค่อย ๆ มัวลงช้า ๆ เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี และเมื่อใส่แว่นตาก็ไม่ดีขึ้น บางคนอาจมีปัญหาเห็นแสงกระจาย โดยเฉพาะเวลาขับรถตอนกลางคืน ซึ่งหากปล่อยไว้นานจนเป็นมาก อาจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ต้อหิน หรือน้ำวุ้นลูกตาอักเสบ ซึ่งมักมีอาการปวดตา ตาแดงร่วม ทำให้สภาพตาโดยรวมแย่ลงได้ การรักษาเมื่อเป็นมากแล้วผลการรักษาอาจไม่ดีเท่าที่ต้องการ และอาจสูญเสียการมองเห็นถาวรได้

การรักษาโรคต้อกระจก
1. กาชะลอต้อกระจก เป็นยาที่ช่วยยับยั้งการเสื่อมของเลนส์ตาโดยยาที่นิยมกัน มักอยู่ในรูปแบบของยาหยอดตา ซึ่งมักจะได้ผลในคนที่มีต้อกระจกไม่มาก และต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เมื่อหยุดยาการเสื่อมก็จะเป็นต่อไป
2. การผ่าตัดรักษา การผ่าตัดรักษาต้อกระจกถือเป็นวิธีการรักษาที่ทำให้โรคต้อกระจกหายขาด

การป้องกันโรคต้อกระจก
เนื่องจากเป็นโรคที่เสื่อมตามวัย แต่เราสามารถป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกก่อนวัยอันควรและชะลอให้โรคนี้เกิดช้าลงได้ ด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น
• หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ และยาลดความอ้วนบางชนิด
• ควรสวมแว่นกัดแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งท่ามกลางแสงแดดจ้า
• พักสายตาเป็นระยะหากต้องใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลานาน
• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง
• รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินเอสูง ๆ เช่น ฟักทอง มะเขือเทศ มะละกอสุก
• การใช้ยาหยอดตาทุกชนิดควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้
• ควรตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปควรตรวจเป็นประจำทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคตา ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.9]