แพ็กเกจผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง 1 ข้าง

442

this content porn xxx

” แพ็กเกจผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง 1 ข้าง “
(สำหรับสิทธิ์ข้าราชการและญาติสายตรง เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง)

ราคา 30,000 บาท

ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

• การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
• ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
• ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ค่าเลนส์เทียม (ราคาขึ้นอยู่กับชนิดเลนส์เทียมที่ผู้ป่วยใช้) และค่าอุปกรณ์พิเศษ
• สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง
• กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนเข้ารับบริการ
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกโรคตา ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.3]