แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็กอายุ 9-14 ปี

1146

ไวรัส HPV ป้องกันได้ตั้งแต่เด็ก

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็กอายุ 9-14 ปี

ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์
2 สายพันธุ์ อันเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งทวารหนัก
2 สายพันธุ์อันเป็นสาเหตุให้เกิดหูดอวัยวะเพศ
ราคา 5,300 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเด็กและศูนย์พัฒนาการเด็ก อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 12

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51250-51

ตรวจโรคเด็กฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 1

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 50154-55

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด