แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

3241

“เพราะหัวใจมีดวงเดียว” ให้เราดูแลหัวใจของคุณตั้งแต่วันนี้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ  
ราคาปกติ 10,900 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาล หรือ
 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
  • แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา
  • กรณีผู้ที่เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
  • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลด 10% สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์ เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มเติมภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ
  • กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติมผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เรื่องของหัวใจที่ต้องใส่ใจ
โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ พบบ่อยโดยเฉพาะโรคหัวใจที่เกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ซึ่งอัตราผู้ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคหัวใจ   
ส่วนมากเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด เมื่อหลอดเลือดอุดตัน มันก็ไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือด เพื่อส่งสารอาหารไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์
– ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้หัวใจต้องรับภาระที่หนักมากขึ้น เนื่องจากหัวใจจำเป็นต้องใช้พลังมากมายในการสูบฉีดโลหิต
– คอเลสเตอรอล คือ ไขมันที่อยู่ในหลอดเลือด เมื่อร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลสูง สะสมอยู่ในระยะเวลานาน ก็จะเกิดการอุดตันของหลอดเลือด จนเป็นสาเหตุของการเป็นโรคหัวใจ
– โรคอ้วน
– โรคเบาหวาน ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจด้วย
– การสูบบุหรี่ เป็นอันตรายต่อหัวใจ เนื่องจากทำให้หลอดเลือดตีบตัน
– ความเครียด ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ

ป้องกันและดูแลหัวใจของคุณ
หมั่นตรวจร่างกายเพื่อควบคุมระดับความดันและไขมันในเลือดเป็นประจำ
– การรับประทานอาหารและออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ
– ลดปริมาณไขมัน โซเดียม และน้ำตาลให้น้อย
– ควบคุมน้ำหนัก
– หยุดสูบบุหรี่

โรคหัวใจ..เป็นแล้วรักษาได้   
แพทย์จะให้คำแนะนำในการรักษาตามอาการของผู้ป่วยโรคหัวใจที่เป็นในขณะนั้น แนวทางการรักษาจะประกอบด้วย การรักษาด้วยยา การทำหัตถการสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ ร่วมกับการใช้ยารักษา รวมถึงการให้คำแนะนำในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777 ต่อ 51052-51054

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด