แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

3646

“เพราะหัวใจมีดวงเดียว” ให้เราดูแลหัวใจของคุณตั้งแต่วันนี้
**เหมาะสำหรับผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจ**

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

สามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาล หรือ

คำชี้แจง

• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• ผู้ซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยผู้เข้ารับบริการต้อง แสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
• เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ(เท่านั้น)
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจ
หาโรคหรือรักษา รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา
และบริษัทประกัน
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 7.00-15.00 น. (ทั้งนี้ท่านต้องทำการนัดล่วงหน้าก่อนเท่านั้น) นอกวันและเวลาทำการ แนะนำโทรสอบถามทางแผนกนัดเพื่อทราบ เวลาทำการ
• Voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เรื่องของหัวใจที่ต้องใส่ใจ
โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ พบบ่อยโดยเฉพาะโรคหัวใจที่เกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ซึ่งอัตราผู้ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคหัวใจ   
ส่วนมากเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด เมื่อหลอดเลือดอุดตัน มันก็ไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือด เพื่อส่งสารอาหารไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์
– ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้หัวใจต้องรับภาระที่หนักมากขึ้น เนื่องจากหัวใจจำเป็นต้องใช้พลังมากมายในการสูบฉีดโลหิต
– คอเลสเตอรอล คือ ไขมันที่อยู่ในหลอดเลือด เมื่อร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลสูง สะสมอยู่ในระยะเวลานาน ก็จะเกิดการอุดตันของหลอดเลือด จนเป็นสาเหตุของการเป็นโรคหัวใจ
– โรคอ้วน
– โรคเบาหวาน ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจด้วย
– การสูบบุหรี่ เป็นอันตรายต่อหัวใจ เนื่องจากทำให้หลอดเลือดตีบตัน
– ความเครียด ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ

ป้องกันและดูแลหัวใจของคุณ
หมั่นตรวจร่างกายเพื่อควบคุมระดับความดันและไขมันในเลือดเป็นประจำ
– การรับประทานอาหารและออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ
– ลดปริมาณไขมัน โซเดียม และน้ำตาลให้น้อย
– ควบคุมน้ำหนัก
– หยุดสูบบุหรี่

โรคหัวใจ..เป็นแล้วรักษาได้   
แพทย์จะให้คำแนะนำในการรักษาตามอาการของผู้ป่วยโรคหัวใจที่เป็นในขณะนั้น แนวทางการรักษาจะประกอบด้วย การรักษาด้วยยา การทำหัตถการสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ ร่วมกับการใช้ยารักษา รวมถึงการให้คำแนะนำในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด