แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

15495
www.makeporngreatagain.pro
olivia ass got drilled. yeahporn.top
www.pornforbuddy.com

this content porn xxx

“เพราะลูกน้อยคือของขวัญที่คุณรอคอย”

คลอดปกติ 3 วัน 2 คืน
ราคา 45,900 บาท

คลอดปกติใช้ยาชาหรือบล็อกหลัง
ราคา 59,900 บาท

ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน
ราคา 69,900 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ
• แพ็กเกจนี้รวมวัคซีนป้องกันวัณโรคและตับอักเสบบี (เข็มแรก) สำหรับทารกแรกเกิดเพียงหนึ่งคน
• แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีการคลอดทารกหนึ่งคน และไม่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดาและทารกเท่านั้น ถ้ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดา จะไม่สามารถใช้แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้ เช่น โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องพึ่งอินซูลิน ครรภ์เป็นพิษ เนื้องอกมดลูกและรังไข่ ภาวะรกเกาะต่ำ เป็นต้น ทั้งนี้โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
• ราคานี้ไม่รวมการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่นำกลับบ้าน หรือยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งพิเศษสำหรับผู้ป่วยและญาติ
• ผู้มีสิทธิ์ในส่วนลดประเภทอื่น เช่น ส่วนลดสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน ไม่สามารถนำสิทธิ์นี้มาใช้ร่วมกับแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้
• แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายกำหนดให้บริการสำหรับผู้ที่ฝากครรภ์ภายใน 31 ธันวาคม 2564
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
• กรุณาสอบถามเงื่อนไขของแพ็กเกจโดยละเอียดที่คลินิกสุขภาพสตรี ก่อนเข้ารับบริการ
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติ ที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ผ่าคลอด vs คลอดธรรมชาติ…คลอดแบบไหนดีนะ?
ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สนับสนุนให้คุณแม่ ๆ คลอดด้วยวิธีธรรมชาติมากกว่า มีข้อดีอย่างไรมาดูกันค่ะ เพราะจริงๆแล้ว ถ้าคุณแม่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคแทรกซ้อน ก็สามารถคลอดได้เอง 70-95% ส่วนที่เหลืออาจจะต้องผ่าคลอดขึ้นอยู่กับสภาพครรภ์และข้อบ่งชี้ต่าง ๆ ทางการแพทย์ด้วย

คลอดแบบธรรมชาติ Vaginal Delivery
ข้อดี
• ฟื้นตัวเร็วกว่า
• ไม่มีรอยแผลเป็น
• เสียเลือดน้อยกว่า
• โอกาสติดเชื้อหลังคลอดน้อยกว่า
• กระตุ้นน้ำนมได้เร็วกว่า
• ทารกมีปัญหาเรื่องการหายใจน้อยกว่า
• มี Bacteria ในช่องคลอดมารดากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารก
ข้อเสีย
• เนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดเกิดการบาดเจ็บอาจเกิดความผิดปกติของระบบขับถ่ายในอนาคต
• มีโอกาสคลอดไม่สำเร็จและต้องเปลี่ยนเป็นผ่าคลอด
• ทารกมีโอกาสบาดเจ็บจากการคลอดมากกว่า เช่น มีอาการช้ำบริเวณศรีษะ การคลอดติดไหล่

ผ่าคลอด Cesarean Delivery
ข้อดี
• วางแผนเวลาคลอดได้
• เป็นประโยชน์ในกรณีที่มีความซับซ้อน หรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดที่ต้องการทีมแพทย์ดูแลหลายแผนก
ข้อเสีย
• เสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใหญ่ บล็อกหลัง ดมยาสลบ
• มีโอกาสเกิดภาวะมดลูกแตก หรือ รกเกาะต่ำ หรือรกฝังตัวลึกผิดปกติในครรภ์ถัดไป
ขอบคุณข้อมูลจาก : แพทย์หญิงกมลภัทร วิจักขณ์พันธ์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]