แพ็กเกจผ่าตัดตา 2 ชั้น

67

this content porn xxx

“หนังตาตก ตาชั้นเดียว ตาหย่อนคล้อย แก้ไขด้วยผ่าตัดตา 2 ชั้น”

แพ็กเกจผ่าตัดตา 2 ชั้น
(โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่ง)
ราคา 39,000 บาท

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

• ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน
• ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพตาและตรวจร่างกายก่อนเข้ารับบริการผ่าตัด
• ค่าอุปกรณ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการเอกซเรย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)
• ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนทำหัตถการ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ ยาและเวชภัณฑ์นำกลับบ้านหลังผ่าตัด และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมค่าน้ำตาเทียมที่แพทย์จ่ายให้เฉพาะบางรายที่จำเป็น)
• ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจหลังจากการตรวจวินิจฉัยและตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยถือเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกโรคตา ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0 2265 7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]