แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

6380
www.makeporngreatagain.pro
olivia ass got drilled. yeahporn.top
www.pornforbuddy.com

this content porn xxx

“อย่ารอให้มะเร็งทางเดินอาหารถามหา”

เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
พบข้อบ่งชี้ความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพแต่ยังไม่มีอาการ

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
( ราคา 17,000 บาท )

ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (Gastro & Colonoscopy)
( ราคา 27,000 บาท )

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 

รายการที่แพ็กเกจที่ไม่ครอบคลุม
• ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากแพ็กเกจ หรือมีภาวะแทรกซ้อน
• ค่าหัตถการแพทย์ ค่าอุปกรณ์ และค่าตรวจชิ้นเนื้อ ในกรณีที่พบความผิดปกติ และแพทย์ต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
• ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนส่องกล้อง เช่น ยาระบายเพื่อเตรียมลำไส้ และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังส่องกล้อง
• ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
• ค่าปรึกษาแพทย์อื่น ๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมค่าหัตถการแพทย์ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์)
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะยานอนหลับ (Conscious sedation) ในการส่องกล้องเท่านั้น กรณีผู้เข้ารับบริการมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องใช้วิธีการวางยาหรือดมยาสลบ ผู้เข้ารับบริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง
• การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจในกรณีที่พบความผิดปกติให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
• ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ โดยผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]