แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ

2000

“ตับแข็งแรง เราสร้างได้”
แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ

• ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
• ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgG ต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV IgG )
– ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)
– ตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBcAb)
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb)
– ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV Ab)

ราคา 2,200 บาท
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

สามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาล หรือ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• กรณีผู้ที่เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
• ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มเติมภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ โดยผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ไวรัสตับอักเสบคือะไร ?
ไวรัสตับอักเสบ คือ การอักเสบของตับที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อไวรัส โดยเชื้อไวรัสตับอักเสบประกอบด้วยไวรัสตับอักเสบชนิด A B และ C ซึ่งหากผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน จะเรียกว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ในบางรายอาจไม่รู้สึกเจ็บป่วย แต่อย่างไรก็ตามหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย หรือได้รับการรักษาอาจจะเป็นอันตรายต่อตับได้ เช่น เกิดแผลที่ตับ ตับบวม หรืออาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับได้

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันไป ดังนี้

  • ไวรัสตับอักเสบ A การติดต่อเกิดขึ้นได้ง่ายทางการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หลังจากที่เชื้อโรคผ่านกระเพาะไปยังลำไส้ในเบื้องต้นเชื้อจะฝังตัวอยู่ในลำไส้ หลังจากนั้นก็จะกระจายเข้าสู่ตับอันเป็นที่อยู่ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับเชื้อตัวนี้ หลังจากรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะเกิดอาการตับอักเสบเฉียบพลันคือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ดีซ่าน โดยในผู้ใหญ่จะมีอาการมากกว่าในเด็ก
  • ไวรัสตับอักเสบ B โดยการรับเชื้อส่วนใหญ่จะมาจากมารดาเป็นพาหะติดต่อสู่ทารกในตอนคลอด การติดเชื้อ จากสาเหตุนี้มักจะทำให้เกิดการแฝงตัวเป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง โดยผลที่เกิดในระยะยาวของการติดเชื้อไวรัส B นั้นคือ ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับได้ในระยะยาว อาการที่เกิดขึ้น เช่น ปวดท้อง มีไข้ คลื่นไส้อาเจียน ตัวเหลืองตาเหลือง เป็นต้น
  • ไวรัสตับอักเสบ C ส่วนมากแล้วการติดเชื้อตัวนี้สามารถแพร่เชื้อผ่านทางเลือด เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ หรือติดต่อผ่านทางเลือดจากแม่สู่ลูก ไวรัสชนิดนี้มักไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติใด ๆ จากภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน แต่จะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของตับ เมื่อมีการอักเสบไปนาน ๆ ก็จะเกิดพังผืดสะสมในตับจนกลายเป็นตับแข็งในที่สุด

ป้องกันไวรัสตับอักเสบได้อย่างไร
เราสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้นก็คือ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำให้ติดเชื้อ รักษาสุขอนามัย ล้างมือให้สะอาด ไม่ใช้เข็มฉีดยา มีดโกน แปรงสีฟัน ช้อนส้อม และของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ร่วมกัน มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำที่สะอาด หรือป้องกันโดยการฉีดวัคซีนก็สามารถทำได้เช่นกัน หากสงสัยว่าตัวเองมีอาการใกล้เคียงกับโรคไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง ๆ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับรักษาที่ถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด