แพ็กเกจตรวจหาเชื้อ เอชไพโลไร (H.Pylori)

82

this content porn xxx

ตัวการก่อมะเร็ง “กระเพาะอาหาร”

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อ เอชไพโลไร (H.Pylori)

ราคา 3,900 บาท

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

• ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเม็ดยา Urea ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว ไม่รวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ารับบริการ
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ โดยผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• กรณีผู้เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]