แพ็กเกจวัคซีนนิวโมคอคคัส (ไอพีดี)

4693

นิวโมคอคคัส (ไอพีดี) เป็นสาเหตุของ

โรคปอดบวม
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคหูชั้นกลางอักเสบ
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

แพ็กเกจวัคซีนนิวโมคอคคัส (ไอพีดี)
ช่วงอายุในการให้วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส (ไอพีดี)
อายุ               วัคซีน
2   เดือน         ครั้งที่ 1
4   เดือน         ครั้งที่ 2
6   เดือน         ครั้งที่ 3
12 เดือน         ครั้งที่ 4

นิวโม A 13 สายพันธุ์
ราคา 12,000 บาท

นิวโม B 10 สายพันธุ์
และป้องกันหูชั้นกลางอักเสบจากเชื้อ NTHi
ราคา 9,500 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาล หรือ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวนี้รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเด็กและศูนย์พัฒนาการเด็ก อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 12
โทร.0-22657777 ต่อ 51250-51251

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด