ตรวจเอกซเรย์ระบบกระดูกและข้อ ด้วยเครื่อง MRI “ฟรีคูปองวัคซีน Moderna 1 เข็ม”

77

this content porn xxx

วินิจฉัยปัญหาอย่างแม่นยำ! 

🔹 ตรวจเอกซเรย์ระบบกระดูกและข้อ ด้วยเครื่อง MRI
“ฟรีคูปองวัคซีนทางเลือก Moderna 1 เข็ม”
(100 ไมโครกรัม) มูลค่า 1,650 บาท

ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

• ผู้เข้ารับบริการเอกซเรย์ด้วยเครื่อง MRI ระบบกระดูกและข้อ รับสมนาคุณคูปองฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna รอบ 2 จำนวน 1 ใบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ แผนกการเงิน ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ หรือชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
• คูปองสมนาคุณฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือบริการได้
• เฉพาะเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้นโดยเป็นการตรวจวินิจฉัยทั่วไปที่ไม่ใช่กรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกโรคกระดูกและข้อ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]