แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน

7997

“ก้าวสู่ชีวิตคู่อย่างมั่นใจ”

รายการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 • ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกายพร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  ตรวจดูกรุ๊ปเลือด Blood Group & Rh Factor
  ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิล Hemoglobin Typing
  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAb
  ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
  ตรวจการติดเชื้อไวรัสเอดส์ HIV
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (สำหรับผู้หญิง) Rubella IgG

ราคา 3,000 บาท สำหรับผู้ชาย
ราคา 3,200 บาท สำหรับผู้หญิง

สามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาล หรือ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
• แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย
และต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา
• กรณีผู้ที่เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์
ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์
และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลด 10% สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์
เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มเติมภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ
• กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สำคัญแค่ไหน “ทำไมต้องตรวจก่อนแต่งงาน”
คู่รักที่กำลังเตรียมตัวสร้างครอบครัวใหม่ควรให้ความสำคัญกับการเช็คร่างกายของตัวเราเองก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเพื่อให้ทราบว่าทั้งตัวเราและคู่รักของเราว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ เพราะเมื่อเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน ก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมา จึงควรต้องเช็คก่อนว่าทั้งคู่มีโรคติดเชื้อหรือไม่ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซิฟิลิส เอชไอวี นอกจากนี้ยังสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะมีบุตรยากในเบื้องต้นได้อีกด้วย

ผลการตรวจทำให้เรารู้อะไรบ้าง

 • ความผิดปกติของเลือด เริ่มตั้งแต่การตรวจลักษณะของเม็ดเลือดพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เพื่อดูความผิดปกติและโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหรือไม่ มีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติหรือไม่ รวมถึงการตรวจหมู่เลือดอีกด้วย ในบางรายมีหมู่เลือดพิเศษ ซึ่งต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเมื่อตั้งครรภ์ดูเรื่องการติดเชื้อต่าง ๆ นอกจากการตรวจสอบเรื่องการติดเชื้อแล้ว
 • การตรวจภูมิต้านทานโรคติดเชื้อ ในบางรายที่ไม่มีภูมิต้านเชื้อบางตัว แพทย์จะเพิ่มภูมิให้ผู้เข้ารับบริการโดยการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมก่อนตั้งครรภ์ ในกรณีคุณแม่ได้รับการติดเชื้อบางอย่างจะส่งผลถึงบุตรได้ ในบางครั้งส่งผลอย่างรุนแรงถึงทารก ถึงขั้นเสียชีวิตในครรภ์ได้ เช่น โรคอีสุกอีใส โรคหัดเยอรมัน หรือโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • การตรวจเอกซเรย์ปอด หัวใจ
 • การทำอัลตราซาวด์ดูลักษณะของมดลูก รังไข่ ว่ามีก้อนเนื้องอกอะไรผิดปกติหรือไม่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจ
ขั้นตอนไม่มีความซับซ้อน เพียงสำรวจประวัติคนในครอบครัวว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่ เพราะแพทย์ควรต้องทราบเพื่อที่จะดำเนินการตรวจพิเศษเพิ่มเติม ควรเลี่ยงวันที่มีประจำเดือนเพราะว่าบางครั้งการตรวจแพทย์จำเป็นต้องตรวจภายในร่วมด้วย หรือเลือกช่วงเวลาตรวจหลังหลังหมดประจำเดือนจะดีที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777 ต่อ 51252 – 51253

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด