แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน

10132

“เริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างมั่นใจ”

รายการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 • ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกายพร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  ตรวจดูกรุ๊ปเลือด (Blood Group & Rh Factor)
  ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิล (Hemoglobin Typing)
  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb)
  ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
  ตรวจการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV)
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (สำหรับผู้หญิง) (Rubella IgG)

สำหรับผู้หญิง ราคา 3,200 บาท
สำหรับผู้ชาย ราคา 3,000 บาท
สำหรับแพ็กคู่ ชาย/หญิง ราคา 5,900 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

สามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาล หรือ

คำชี้แจง

• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• ผู้ซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยผู้เข้ารับบริการต้อง แสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
• เข้ารับบริการ ณ คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (เท่านั้น)
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 โดยไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย
และต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• การใช้ราคาแพ็กคู่ ผู้เข้ารับบริการชายและหญิงต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพพร้อมกันภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา7.00-16.00น. และ
เสาร์-อาทิตย์ เวลา7.00-12.00น. นอกวันและเวลาทำการ กรุณาโทรสอบถามทางแผนกนัดเพื่อทราบ
เวลาทำการล่วงหน้า
• Voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำคัญแค่ไหน “ทำไมต้องตรวจก่อนแต่งงาน”
คู่รักที่กำลังเตรียมตัวสร้างครอบครัวใหม่ควรให้ความสำคัญกับการเช็คร่างกายของตัวเราเองก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเพื่อให้ทราบว่าทั้งตัวเราและคู่รักของเราว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ เพราะเมื่อเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน ก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ ตามมา จึงควรต้องเช็คก่อนว่าทั้งคู่มีโรคติดเชื้อหรือไม่ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซิฟิลิส เอชไอวี นอกจากนี้ยังสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะมีบุตรยากในเบื้องต้นได้อีกด้วย

ผลการตรวจทำให้เรารู้อะไรบ้าง

 • ความผิดปกติของเลือด เริ่มตั้งแต่การตรวจลักษณะของเม็ดเลือดพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เพื่อดูความผิดปกติและโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหรือไม่ มีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติหรือไม่ รวมถึงการตรวจหมู่เลือดอีกด้วย ในบางรายมีหมู่เลือดพิเศษ ซึ่งต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเมื่อตั้งครรภ์ดูเรื่องการติดเชื้อต่าง ๆ นอกจากการตรวจสอบเรื่องการติดเชื้อแล้ว
 • การตรวจภูมิต้านทานโรคติดเชื้อ ในบางรายที่ไม่มีภูมิต้านเชื้อบางตัว แพทย์จะเพิ่มภูมิให้ผู้เข้ารับบริการโดยการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมก่อนตั้งครรภ์ ในกรณีคุณแม่ได้รับการติดเชื้อบางอย่างจะส่งผลถึงบุตรได้ ในบางครั้งส่งผลอย่างรุนแรงถึงทารก ถึงขั้นเสียชีวิตในครรภ์ได้ เช่น โรคอีสุกอีใส โรคหัดเยอรมัน หรือโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • การตรวจเอกซเรย์ปอด หัวใจ
 • การทำอัลตราซาวด์ดูลักษณะของมดลูก รังไข่ ว่ามีก้อนเนื้องอกอะไรผิดปกติหรือไม่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจ
ขั้นตอนไม่มีความซับซ้อน เพียงสำรวจประวัติคนในครอบครัวว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่ เพราะแพทย์ควรต้องทราบเพื่อที่จะดำเนินการตรวจพิเศษเพิ่มเติม ควรเลี่ยงวันที่มีประจำเดือนเพราะว่าบางครั้งการตรวจแพทย์จำเป็นต้องตรวจภายในร่วมด้วย หรือเลือกช่วงเวลาตรวจหลังหลังหมดประจำเดือนจะดีที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด