แพ็กเกจตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)

5729

this content porn xxx
อย่าปล่อยให้การนอนกรน Zzz หยุดลมหายใจ ! ของคุณ

แพ็กเกจตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
( ราคา 13,600 บาท )

🔹 การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ตรวจการนอนหลับ
🔹 การตรวจติดตามสภาวะการนอนหลับ 1 คืน ในโรงพยาบาล (ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชม.)

ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

• ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อน Admin เพื่อเข้ารับการตรวจการนอนหลับ
• ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มี โรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อน
• ค่าอุปกรณ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้ารับการตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)
• ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย (ถ้ามี)
• ค่ายาและเวชภัณฑ์นำกลับบ้าน
• ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ศูนย์ตรวจการนอนหลับ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่าห้องตรวจผู้ป่วย Sleep Test 1 คืน (เวลา 20.00 น. – 06.00 น.)
• ไม่อนุญาตให้ญาตหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเฝ้าค้างคืน ยกเว้นกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ทั้งนี้ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยรายนั้นจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าห้องพักผู้ป่วยใน โดยญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง
• กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติมผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
หรือคลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 ฝั่งใต้ อาคารวิชัยยุทธเหนือ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]