แพ็กเกจผ่าตัดนิ้วล็อค

2622

this content porn xxx

ปลดล็อคความเจ็บปวดให้ “นิ้ว” ของคุณ

แพ็กเกจผ่าตัดนิ้วล็อค
( ราคา 20,000 บาท )

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

• ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนทำหัตถการ
• ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มี โรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อน
• ค่าอุปกรณ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัด
• ค่ายาและเวชภัณฑ์นำกลับบ้าน
• ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกโรคกระดูกและข้อ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1.9]