Home แพ็กเกจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย

“ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร”

2,980 ฿

มีสินค้าอยู่ 9996

Voucher Image
รหัสแพ็กเกจ: VCH-AFN-00 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
คำชี้แจง
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรุณาแสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์ ก่อนเข้ารับบริการ
(ชื่อผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องชื่อเดียวกับที่ระบุบน voucher)
• เข้ารับบริการ ณ คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (เท่านั้น)
เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปเท่านั้น
แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคหรือรักษา รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น
ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าบริการเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการขอไม่ตรวจรายการใดรายการหนึ่ง และโปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
• ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray) ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ โดยผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ท่านไม่สามารถใช้ voucher ตรวจสุขภาพนี้แลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ voucher ดังกล่าวสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก โดยโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการ ณ คลินิกอายุรศาสตร์ วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 7.00-16.00 น. (ทั้งนี้ท่านต้องทำการนัดล่วงหน้าก่อนเท่านั้น) สำหรับนอกวันและเวลาทำการ แนะนำโทรสอบถามทางแผนกนัดเพื่อทราบ เวลาทำการล่วงหน้า
Voucherหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563
———————————————————————————————————————————
การตรวจสุขภาพ เป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในขณะที่ร่างกายยังไม่มีอาการแสดง จะทำให้เราสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งหากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้รู้ถึงการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้
      ปัญหาเรื่องสุขภาพอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการช่วยหาสาเหตุของโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก ขณะเดียวกันก็ทำให้รู้ถึงสภาพร่างกายว่าเป็นปกติดีหรือไม่ ซึ่งการตรวจสุขภาพแต่ละบุคคลมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่แตกต่างกัน เมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกครั้ง แพทย์จะมีการตรวจร่างกายทั่วไปก่อนเสมอ เช่น ดูน้ำหนัก ความสูง ประเมินภาวะอ้วนและผอม ตรวจดูระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอดจนซักถามข้อมูลของผู้รับการตรวจ ไม่ว่าจะเป็นอายุ ประวัติของคนในครอบครัว และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อคัดกรองความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงของโรคเบื้องต้นได้
ครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพ
• กลุ่มเด็กและวัยรุ่น (อายุ 0-18 ปี)     • กลุ่มวัยทำงาน (อายุ 18-60 ปี)
• กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
—————————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร 02-265-7777 ต่อ 51052-53
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.5]

บทความทั่วไป

0