this content porn xxx
Home แพ็กเกจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจหาเชื้อ Covid-19

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อ Covid-19

“Covid-19 ตรวจง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้”

300 ฿2,500 ฿

ตรวจ RT-PCR ใบรายงานผล
2,000 ฿

มีสินค้าอยู่ 9963

ตรวจ RT-PCR ใบรายงานผล พร้อมออกใบรับรองแพทย์
2,500 ฿

มีสินค้าอยู่ 9980

ตรวจด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ใบรายงานผล
300 ฿

มีสินค้าอยู่ 9966

ตรวจด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ใบรายงานผล พร้อมออกใบรับรองแพทย์
600 ฿

มีสินค้าอยู่ 9928

ล้างค่า
Voucher Image
Voucher Image
Voucher Image
Voucher Image
รหัสแพ็กเกจ: Voucher-VCH-COVID-CHK หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

 

” Covid-19 ตรวจง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ “

แพ็กเกจไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงและเคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19
รายละเอียดแพ็กเกจ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
 • ใบรายงานผล ราคา 300 บาท
 • ใบรายงานผล พร้อมออกใบรับรองแพทย์ ราคา 600 บาท
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR
 • ใบรายงานผล ราคา 2,000 บาท
 • ใบรายงานผล พร้อมออกใบรับรองแพทย์ ราคา 2,500 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ หากท่านไม่นัดหมายล่วงหน้า ท่านอาจได้รับการตรวจล่าช้า
 • แพ็กเกจไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงและเคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
 • ผู้ซื้อสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยผู้เข้ารับบริการต้อง แสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชน
  ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • ราคานี้รวมค่าบริการ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจตรวจ และค่าบริการรพ.โดยยังไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • กรณีตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ทราบผลตรวจได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง สำหรับการตรวจแบบ ATK ท่านจะทราบผลตรวจภายใน 30-45 นาที
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • กรณีผู้เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สามารถซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • Voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 10
อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โทร.02-265-7777
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]

บทความสุขภาพอื่นๆ

https://www.sexvibe.video/

0