this content porn xxx
Home แพ็กเกจสุขภาพ แพ็กเกจผ่าตัดถุงใต้ตา ผ่าตัดตาสองชั้นและแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

แพ็กเกจผ่าตัดถุงใต้ตา ผ่าตัดตาสองชั้นและแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

“ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566”

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

                    ตกแต่งเปลือกตา ปรับสมดุลตา                       โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง

 

 • ผ่าตัดตาสองชั้น แก้ปัญหาตาชั้นเดียว

 • ผ่าตัดตาสองชั้นและแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แก้ปัญหาหนังตาตก ตาชั้นเดียว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 • ผ่าตัดถุงใต้ตา แก้ปัญหาหย่อนหรือนูนของถุงใตัตา

 

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม
 • ค่าใช้ในการตรวจสุขภาพตาและตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือมีภาวะแทรกซ้อน
 • ค่าอุปกรณ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการเอกซเรย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่าน้ำตาเทียม โดยแพทย์จะพิจารณาจ่ายให้เฉพาะในรายที่จำเป็น
 • ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนทำหัตถการ
 • ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • จักษุแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะเป็นผู้ประเมินว่า ผู้รับบริการจะสามารถเข้าร่วมแพ็กเกจได้หรือไม่
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจหลังจากการตรวจวินิจฉัยและตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยและการตรวจร่างกายถือเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
 • ราคาดังกล่าวได้รวมค่าหัตถการแพทย์ ค่าบริการ ยาและเวชภัณฑ์นำกลับบ้านหลังผ่าตัด และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
 • หากมีการใช้วิสัญญีแพทย์ในการผ่าตัด จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
 • แพ็กเกจใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์โรคตา ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร 02-265-7777
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]

บทความสุขภาพอื่นๆ

https://www.sexvibe.video/

0