Home แพ็กเกจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

“เพราะหัวใจมีดวงเดียว”
ให้เราดูแลหัวใจของคุณตั้งแต่วันนี้

10,900 ฿

มีสินค้าอยู่ 9997

Voucher Image
รหัสแพ็กเกจ: VCH-HEART-00 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

คำชี้แจง
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรุณาแสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์ ก่อนเข้ารับบริการ
(ชื่อผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องชื่อเดียวกับที่ระบุบน voucher)
• เข้ารับบริการ ณ คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
หรือคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ (เท่านั้น)
แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคหรือรักษา รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น
ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าบริการเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการขอไม่ตรวจรายการใดรายการหนึ่ง และโปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
• ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และตรวจรังสีวินิจฉัย
(X-ray) ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ โดยผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ท่านไม่สามารถใช้ voucher ตรวจสุขภาพนี้แลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ voucher
ดังกล่าวสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก โดยโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการ ณ คลินิกอายุรศาสตร์ วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 7.00-16.00 น. หรือ คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 7.00-14.00 น.
(ทั้งนี้ท่านต้องทำการนัดล่วงหน้าก่อนเท่านั้น)
นอกวันและเวลาทำการ แนะนำโทรสอบถามทางแผนกนัดเพื่อทราบ เวลาทำการล่วงหน้า
Voucherหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563

——————————————————————————————————————————————-

เรื่องของหัวใจที่ต้องใส่ใจ
โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ พบบ่อยโดยเฉพาะโรคหัวใจที่เกิดกับ
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ซึ่งอัตราผู้ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคหัวใจ
ส่วนมากเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด เมื่อหลอดเลือดอุดตัน มันก็ไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือด
เพื่อส่งสารอาหารไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์
– ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้หัวใจต้องรับภาระที่หนักมากขึ้น เนื่องจากหัวใจจำเป็นต้องใช้พลังมากมายในการสูบฉีดโลหิต
– คอเลสเตอรอล คือ ไขมันที่อยู่ในหลอดเลือด เมื่อร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลสูง สะสมอยู่ในระยะเวลานาน ก็จะเกิดการอุดตันของหลอดเลือด จนเป็นสาเหตุของการเป็นโรคหัวใจ
– โรคอ้วน
– โรคเบาหวาน ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจด้วย
– การสูบบุหรี่ เป็นอันตรายต่อหัวใจ เนื่องจากทำให้หลอดเลือดตีบตัน
– ความเครียด ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ

ป้องกันและดูแลหัวใจของคุณ
หมั่นตรวจร่างกายเพื่อควบคุมระดับความดันและไขมันในเลือดเป็นประจำ
– การรับประทานอาหารและออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ
– ลดปริมาณไขมัน โซเดียม และน้ำตาลให้น้อย
– ควบคุมน้ำหนัก
– หยุดสูบบุหรี่
โรคหัวใจ..เป็นแล้วรักษาได้   
แพทย์จะให้คำแนะนำในการรักษาตามอาการของผู้ป่วยโรคหัวใจที่เป็นในขณะนั้น แนวทางการรักษาจะประกอบด้วย การรักษาด้วยยา การทำหัตถการสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ ร่วมกับการใช้ยารักษา รวมถึงการให้คำแนะนำในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
————————————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร 02-265-7777 ต่อ 51052-53
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
โทร 02-265-7777 ต่อ  30250-51
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.1]

บทความทั่วไป

0