Home แพ็กเกจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน

แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน

“ก้าวสู่ชีวิตคู่อย่างมั่นใจ”

3,000 ฿3,200 ฿

ผู้หญิง
3,200 ฿

มีสินค้าอยู่ 1

ผู้ชาย
3,000 ฿

มีสินค้าอยู่ 1

ล้างค่า
Voucher Image
Voucher Image
รหัสแพ็กเกจ: VCH-PRE หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
รายการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

• ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกายพร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
• ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  CBC
ตรวจดูกรุ๊ปเลือด  Blood Group & Rh Factor
ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิล Hemoglobin Typing
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAb
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL
ตรวจการติดเชื้อไวรัสเอดส์ HIV
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (สำหรับผู้หญิง) Rubella IgG

คำชี้แจง

• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรุณาแสดง voucher พร้อมกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์ ก่อนเข้ารับบริการ
(ชื่อผู้ใช้สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องชื่อเดียวกับที่ระบุบน voucher)
• เข้ารับบริการ ณ คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (เท่านั้น)
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย
และต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• กรณีผู้ที่เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
• ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และตรวจ
รังสีวินิจฉัย (X-ray) ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มเติม
ภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ โดยผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง
• ท่านไม่สามารถใช้ voucherนี้แลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ voucher ดังกล่าวสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก โดยโรงพยาบาล
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา7.00-16.00น. และ
เสาร์-อาทิตย์ เวลา7.00-12.00น. นอกวันและเวลาทำการ กรุณาโทรสอบถามทางแผนกนัดเพื่อทราบเวลาทำการล่วงหน้า
Voucherหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.02-265-7777ต่อ 51252 – 51253
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

0