นพ. ธิติ ภัคดุรงค์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: จิตแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน
แพทย์ประจำบ้าน: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร:
  • สาขาจิตเวชศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมนักจิตบำบัดแบบซาเทียร์ สำหรับผู้มีวิชาชีพทางสุขภาพจิต ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ ระดับที่ 1, 2 สมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย

วันเวลาสถานที่
ศุกร์15.00-20.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ