นพ. ประเสริฐ วังสตุรค
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านโรคกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญอื่น: มะเร็งและเนื้องอก กระดูกและกล้ามเนื้อ การผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพก การผ่าตัดกระดูกหัก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช
  • Orthopedic Oncology, Australia
  • Certificate in Orthopedic, Sweden

วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Orthopedic Surgery
  • Certificate Clinical Fellow of Orthopedic Oncology

วันเวลาสถานที่
พุธ16.30-19.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์13.00-15.30ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ