นพ. พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
ความเชี่ยวชาญอื่น: ผ่าตัดส่องกล้อง เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลศิริราช
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • Fellowship in Adult Reconstructive Surgery สาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ (ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship in Sport Medicine สาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร:
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ (ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม)
  • สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์ 13.00-15.30 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 08.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 13.00-15.30 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 08.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ 13.00-15.30 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 08.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 13.00-15.30 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 08.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 13.00-15.30 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 09.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0