นพ. ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลศิริราช
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง:
  • Fellowship in Cardiology, University of Alberta Hospitals, Canada
  • Research Fellow, University of California, Davis, USA

วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-15.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร09.00-15.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ09.00-15.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี09.00-15.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์09.00-15.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
เสาร​์09.00-12.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0