นพ. วิสูตร คงเจริญสมบัติ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านระบบปัสสาวะ
ภาษาสื่อสาร:
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด:
  • General Surgery, Khon Kaen University
  • Urologic Surgery, Ramathibodi Hospital

แพทย์ประจำบ้าน: Urologic Division, Ramathibodi Hospital
การอบรมเฉพาะทาง: Minimally invasive surgery in urology, University of Miami, Florida, USA
วุฒิบัตร:
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00-18.00 (สัปดาห์ที่ 2, 4 และ5)ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ