นพ. สรายุทธ วิบูลชุติกุล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด:
  • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
  • โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
  • โรงพยาบาลเขาย้อย

แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาอายุศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00-18.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร08.00-18.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ09.00-12.00 (งดสัปดาห์ที่ 1)ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี08.00-18.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์13.30-17.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อาทิตย์09.00-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์13.00-15.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0