พญ. จุรีพร เกตานนท์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: วิสัญญีแพทย์
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน:
  • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การอบรมเฉพาะทาง:
  • Visiting Clinical Fellow in Anesthesia in Cardiothoracic Transplantation, Papworth Hospital, Cambridge, U.K.
  • Visiting Clinical Fellow in Anesthesia in Liver Transplantation, Addenbrooke's Hospital, Cambridge, U.K.

วุฒิบัตร: สาขาวิสัญญีวิทยา
วันเวลาสถานที่