พญ. รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: แพทย์ทางด้านโรคผิวหนัง
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Dermatology
  • Diploma Training in Cosmetic Chemist, UK
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วันเวลาสถานที่
ศุกร์09.00-12.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0