พญ. เบญจพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทย์ประจำบ้าน: Psychiatry, Department of Psychiatry and Neurology, Phramongkutklao Hospital
การอบรมเฉพาะทาง: Fellowship in Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
วุฒิบัตร:
  • สาขาจิตเวชศาสตร์
  • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

วันเวลาสถานที่
อังคาร09.00-12.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร12.30-16.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ13.30-17.30ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ18.00-20.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี09.00-12.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี12.30-16.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์09.00-12.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์12.30-17.30ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์18.00-20.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์08.30-12.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์12.30-17.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ