this content porn xxx

ศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุละแต่ละเพศ เป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในขณะที่ร่างกายยังไม่มีอาการแสดง จะทำให้เราสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งหากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะได้รู้ถึงการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้แล้วยังมีความเสี่ยงอื่นๆ เช่น พันธุกรรม และพฤติกรรม ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับการเลือกตรวจคัดกรอง เช่น ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ควรเริ่มตรวจคัดกรองเร็วกว่าปกติ หรือผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ควรคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น

ศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการ ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography: EKG) และตรวจภายในสำหรับสุขภาพสตรี เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กรต่างๆ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลายเหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุ

การตรวจสุขภาพเป็นการประเมินสภาพร่างกายของเราเองว่าภายในร่างกายยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ เพื่อให้ผู้รับการตรวจได้รับคำแนะนำถึงการดูแลสุขภาพและทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างถูกต้อง โรงพยาบาลวิชัยยุทธมีแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติใด ๆ ได้อย่างทันท่วงทีอย่างมีคุณภาพ

โปรแกรม 1
Basic Check-up
3,300 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ หรือต้องการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มการทำงาน ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น โรคประจำตัว โรคที่อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน

โปรแกรม 2
Healthy Working
6,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 30-40 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงหรือตรวจหาโรคที่มักไม่มีอาการ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ตรวจระดับน้ำตาลและไขมัน เพื่อหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรก รวมไปถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งบางชนิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี ลดระดับความรุนแรงของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

โปรแกรม 3
Standard Executive
10,900 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี เน้นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นและตรวจหาความเสี่ยงหรือตรวจหาโรคที่มักไม่มีอาการ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มเติมการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง เพื่อคัดกรองโรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากสำหรับเพศชายและโรคที่เกิดในมดลูกและรังไข่สำหรับเพศหญิง รวมไปถึงการตรวจหาโรคต่อมไทรอยด์

โปรแกรม 4
Premium Executive
18,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เน้นการตรวจที่ตรวจละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับโปรแกรม 3 โดยเพิ่มเติมการตรวจทางจักษุ ตรวจหัวใจ โดยละเอียดด้วยวิธีการวิ่งสายพาน และการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) เพื่อหาความผิดปกติของหัวใจ

โปรแกรม 5
Ultimate Check-up
23,900 บาท

เนื่องจากวัยที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเสื่อมของร่างกายมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โปรแกรม Ultimate Check-up จึงเหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เน้นการตรวจการทำงานของระบบต่าง ๆ อย่างละเอียด พร้อมทั้งการตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ตรวจหู คอ จมูก ตรวจการได้ยิน และตรวจมวลกระดูก เพื่อหาภาวะโรคกระดูกโปร่งและกระดูกพรุน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
ยามบ่าย
2,500 บาท

ไม่ต้องเริ่มตรวจแต่เช้า และไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร ใช้เวลาตรวจประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรมที่เลือก ซึ่งผลตรวจสุขภาพก็ได้ภายในวันที่รับการตรวจ ผู้รับเข้าบริการสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กรุณาทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดโปรแกรมก่อนเข้ารับบริการได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โทร. 02-2657777
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-15.00 น.

https://www.sexvibe.video/

0