this content porn xxx

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มีบริการห้องพักผู้ป่วยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก โดยเริ่มตั้งแต่ห้องพักมาตรฐานแบบรวมขนาด 2 เตียง จนถึงห้องพักแบบ Suite และห้อง ICU เพื่อสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง ทั้ง 2 อาคาร ดังนี้

อาคารเหนือ

ห้อง Vichaiyut Suite

Amenities

 • เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
 • ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • ห้องนอนญาติขนาดใหญ่ เตียงคู่ พร้อมโทรทัศน์
 • ห้องน้ำญาติ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ส่วนรับแขก พร้อมโทรทัศน์
 • ส่วนเตรียมอาหาร พร้อมไมโครเวฟ
 • ส่วนทานอาหารและโต๊ะอาหาร
 • ห้องรับแขกส่วนตัว วิวสวน
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

ห้อง President Suite

Amenities

 • เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
 • ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • ห้องนอนญาติ พร้อมโทรทัศน์
 • ส่วนรับแขก พร้อมโทรทัศน์
 • ส่วนเตรียมอาหาร พร้อมไมโครเวฟ
 • โต๊ะทานอาหาร
 • โต๊ะทำงาน
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

ห้อง Executive Suite

Amenities

 • เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
 • ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • ห้องนอนญาติ พร้อมโทรทัศน์
 • ส่วนรับแขก พร้อมโทรทัศน์
 • ส่วนเตรียมอาหาร พร้อมไมโครเวฟ
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

ห้อง VIP

Amenities

 • เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
 • ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • เตียงนอนญาติ
 • ส่วนรับแขก พร้อม TV
 • ส่วนเตรียมอาหาร พร้อมไมโครเวฟ
 • โต๊ะอาหาร
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

ห้องพิเศษเดี่ยว (Private)

Amenities

 • เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
 • ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • โต๊ะรับแขก
 • โทรทัศน์
 • ส่วนเตรียมอาหาร พร้อมไมโครเวฟ
 • มุมรับประทานอาหาร
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

ห้อง 2 เตียง (Semi-private)

Amenities แบบ ก.

 • เตียงผู้ป่วย
 • โซฟาสำหรับญาติ
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • ห้องน้ำ
  • ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง, ห้องสุขา 2 ห้อง (แยกกัน)
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

Amenities แบบ ข.

 • เตียงผู้ป่วย
 • โซฟาสำหรับญาติ
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • ห้องน้ำ
  • ห้องอาบน้ำ 1 ห้องและห้องสุขา 1 ห้อง ใช้ร่วมกัน
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

อาคารศูนย์การแพทย์

ห้อง Royal Suite

Amenities

 • เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
 • ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องแต่งตัว
 • อ่างจากุซซี่ (Jacuzzi)
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • ห้องนอนญาติขนาดใหญ่ เตียงคู่ พร้อมโทรทัศน์
 • ห้องน้ำญาติ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องรับแขก พร้อมโทรทัศน์
 • ห้องน้ำห้องรับแขก
 • ครัวเย็น พร้อมไมโครเวฟ
 • ส่วนทานอาหารและโต๊ะอาหาร
 • ห้องทำงาน

ห้อง VIP

Amenities

 • เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
 • ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • ห้องนอนญาติ พร้อมโทรทัศน์
 • ครัว พร้อมไมโครเวฟ
 • โต๊ะอาหาร
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

ห้องพิเศษเดี่ยว (Private)

Amenities

 • เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
 • ห้องน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • ส่วนที่นอนสำหรับญาติ
 • โทรทัศน์
 • โต๊ะรับแขก
 • ส่วนเตรียมอาหาร พร้อมไมโครเวฟ
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

ห้อง 2 เตียง (Twin Room)

Amenities

 • เตียงผู้ป่วย
 • โซฟาสำหรับญาติ
 • ห้องน้ำ
  • ห้องอาบน้ำรวมห้องน้ำใช้ร่วมกัน 1 ห้อง
 • ตู้เย็น พร้อมน้ำดื่ม
 • โทรศัพท์
 • Free Wifi

https://www.sexvibe.video/

0