หอผ่าตัด

ห้องผ่าตัดจะเรียกสั้น ๆ ว่าห้อง “โออาร์” (OR) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Operating Room ปัจจุบันนี้ OR ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ มีอยู่ 2 แห่ง คือ

อาคารวิชัยยุทธเหนือ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2539 ตั้งอยู่บนชั้น 6 ปัจจุบันเปิดให้บริการผ่าตัด 6 ห้อง เปิดบริการผ่าตัดทุกระบบรวมทั้งผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ยกเว้นศัลยกรรมเด็กเล็ก และสูติกรรม และอาคารศูนย์การแพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการ 5 ห้อง เปิดบริการผ่าตัดทุกระบบ

ห้องผ่าตัด เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีการทำงานเป็นทีม กำหนดขอบเขตหน้าที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานห้องผ่าตัด มีระเบียบปฎิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย เริ่มตั้งแต่รับใบนัดผ่าตัด พยาบาลจะตรวจสอบเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะทำความสะอาดภายในและภายนอกห้องด้วยน้ำยาที่มีคุณสมบัติของการฆ่าเชื้อ