บริการตรวจความหนาแน่นกระดูก

ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรมีอายุยาวขึ้น การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจเช็คความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้สูงอายุ เป็นอีกวิธีที่จะทราบความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหัก และจะได้ป้องกันอย่างถูกวิธี

โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้นำเทคโนโลยีการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density หรือ BMD) ด้วยเครื่อง DXA Scan มาใช้ตรวจ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งบริเวณแกนกลางของร่างกาย เช่น บริเวณกระดูกสันหลัง สะโพก และบริเวณกระดูกแขนถึงข้อมือ

เครื่องความหนาแน่นกระดูก (DXA SCAN)

เป็นการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
(BONE MINERAL DENSITY)
โดยใช้รังสีเอ็กซ์พลังต่ำ 2 พลังในการตรวจ ผู้รับการตรวจจะได้รับปริมาณรังสีต่ำ เป็นวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำ และถือเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน โดยองค์กรอนามัยโรค

ข้อแนะนำให้ได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอในกลุ่มคนต่อไปนี้

  • ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี และผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป
  • ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุน หรือมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหัก เช่น มีน้ำหนักตัวน้อย มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19
  • ผู้ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ และโรคต่อพาราไทรอยด์
  • ผู้ที่ได้รับยาบางชนิด เช่น ย่าสเตียรอยด์ ยารักษาไทรอยด์ ยารักษามะเร็ง ยารักษาโรคลมชัก ฯลฯ

วิธีการเตรียมตัวก่อนตรวจ

  • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งแพทย์และนักรังสีเทคนิค เนื่องจากจะไม่ทำการตรวจในหญิงตั้งครรภ์
  • หากได้รับการกลืนแร่ หรือได้รับสารทึบแสง เพื่อทำ CT หรือตรวจทางเดินอาหารมาก่อน กรุณาแจ้งแพทย์หรือนักรังสีเทคนิค อาจจะต้องเลี่ยงการตรวจออกไป เพื่อให้ได้ภาพที่สามารถใช้ในการวินิจฉัยได้

สถานที่ตั้ง
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ