บริการรังสีร่วมรักษา

ให้บริการด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรค โดยใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยา เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ หรือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ร่วมในการตรวจและรักษาโดยรังสีแพทย์ เฉพาะสาขารังสีวินิจฉัย ตัวอย่างของหัตถการทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่

  • การเจาะหรือดูดเซลล์เพื่อการตรวจทางเซลล์วิทยา และ/หรือ การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา
  • การรักษาโรคโดยการสอดสาย หรือท่อขนาดเล็กเข้าทางหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง เข้าไปยังหลอดเลือดของอวัยวะที่เกิดโรค แล้วจึงฉีดยาหรือสารอุดกั้นหลอดเลือดเพื่อการรักษา เช่น การรักษาโรคมะเร็งตับ, การรักษาภาวะเลือดออกรุนแรง หรือการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง

สถานที่ตั้ง
ชั้น 5    อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10  อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ