บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)

ให้บริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถตรวจได้หลายอวัยวะ เช่น สมอง ช่องท้อง ปอด และระบบหลอดเลือด ปัจจุบันแผนกรังสีวิทยาให้บริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 2 หลอดเอกซเรย์ (Dual Source Computed Tomography) เครื่องแรกของประเทศไทย มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในการตรวจหัวใจได้ดี

วิธีการตรวจ
ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้รับบริการจะต้องนอนนิ่งๆบนเตียงตรวจ อาจมีการขอให้กลั้นหายใจ (เฉพาะส่วนที่มีการเคลื่อนไหวจากการหายใจ) ตามที่เจ้าหน้าที่บอกในการตรวจอวัยวะบางส่วน  อาจต้องดื่มน้ำผสมสารทึบรังสี หรือฉีดยาที่เป็นสารทึบรังสี ซึ่งทั้งการกินยาและฉีดยาจะช่วยทำให้การวินิจฉัยโรคดียิ่งขึ้น และยาที่ฉีดจะถูกขับออกทางปัสสาวะ ภายในเวลาประมาณ 15-30 นาที ปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลสามารถให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไป และตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พิเศษ อันได้แก่ เทคนิคการสร้างภาพหลอดเลือดแดง การคำนวณหินปูนบริเวณหลอดเลือดหัวใจ ตลอดจนเทคนิคการสร้างภาพเหมือน การตรวจส่องกล้องลำไส้และหลอดลม เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติของส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นต้น

การเตรียมตัว
ก่อนวันตรวจ 1 วัน วันที่มาตรวจ
เวลา 8:00 น. ทาน Zantac 1 เม็ด และ Clarityne 1 เม็ดเวลา 20:00 น. ทาน Zantac 1 เม็ด
หลังเที่ยงคืน งดน้ำและอาหาร
เวลา 8:00 น. ทาน Zantac 1 เม็ด และ Clarityne 1 เม็ด
สามารถทานน้ำได้เล็กน้อย

 

ข้อดีของเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

  1. ใช้เวลาในการตรวจน้อยแต่ให้รายละเอียดของอวัยวะในระบบต่างๆ ได้
  2. ใช้ในการตรวจเส้นเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  3. ใช้ในการตรวจอวัยวะได้ทุกส่วน โดยเฉพาะ สมอง ตับ ไต ถุงน้ำดี และ ตับอ่อน
  4. สามารถแสดงตำแหน่งของเนื้องอกหรือร่องรอยโรคอย่างแม่นยำ
  5. การตรวจจะไม่ได้รับความเจ็บปวด นอกจากขณะได้รับการฉีดสารทึบรังสี ท่านอาจรู้สึกร้อนไปตามตัวได้

ข้อจำกัด

  1. ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตัวเองตั้งครรภ์ ไม่สามารถตรวจได้
  2. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ไอโอดีน หรือสารทึบรังสี ไม่สามารถตรวจได้
  3. ในรายที่ต้องฉีดสารทึบรังสี อาจได้รับผลข้างเคียงหรือแพ้สารได้

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 07.30 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 5     อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10   อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ