บริการเอกซเรย์พิเศษ

ให้บริการภาพเอกซเรย์ทั่วไป (เหมือนห้องเอกซเรย์ทั่วไป) และการตรวจพิเศษด้วยสารทึบรังสี ทั้งแบบฉีดเข้าร่างกายที่เรียกว่า “ฉีดสี” และแบบใช้เคลือบผนังลำไส้โดยการกลืนหรือสวนที่เรียกว่า “แป้ง” ซึ่งมีวิธีการตรวจและวิธีเตรียมตัวที่หลากหลาย เช่น

 • การตรวจการกลืนอาหาร (Esophagogram) ใช้สารทึบรังสี ที่เรียกว่า “แป้ง” หรือ Barium Sulfate (BaSO4) โดยการเอกซเรย์ขณะกลืนแป้ง เพื่อดูการเคลื่อนตัวของแป้งจากหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร
  วิธีเตรียมตัว: ไม่ต้องเตรียมตัว สามารถทำการตรวจพิเศษได้ทันที
 • การตรวจกระเพาะอาหาร( Upper G.I. study) เป็นการกลืนแป้งเพื่อให้แป้งเคลือบผนัง กระเพาะอาหาร แล้วถ่ายเอกซเรย์ เพื่อตรวจผนังกระเพาะอาหารว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้าง เช่น มีแผล หรือมีก้อนที่ผนังกระเพาะอาหารหรือไม่
  วิธีเตรียมตัว: งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน ก่อนถึงวันตรวจ หรืออย่างน้อย 6 ช.ม.
 • การตรวจลำไส้เล็ก (Small Bowel study) เป็นการตรวจลำไส้เล็กโดยการกลืนแป้ง เพื่อให้แป้งไปเคลือบผนังลำไส้เล็ก เนื่องจากลำไส้เล็กเป็นอวัยวะที่มีความยาวมาก ต้องใช้เวลาในการตรวจโดยเอกซเรย์เป็นระยะ พร้อมกับกลืนแป้งไปด้วย (ช่วง1 ช.ม.แรกเอกซเรย์ทุก 15 นาที ต่อมาเอกซเรย์ทุก 30 นาที) จนกระทั่งแป้งเคลือบหมดลำไส้เล็กเข้าสู่ลำไส้ใหญ่
  วิธีเตรียมตัว: งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน ก่อนถึงวันตรวจ หรืออย่างน้อย 6 ช.ม.
 • การตรวจลำไส้ใหญ่ (Barium Enema) เป็นการตรวจลำไส้ใหญ่โดยการสวนแป้งเข้าทางทวารหนัก เพื่อให้แป้งเคลือบผนังลำไส้ใหญ่ และใส่ลมเพื่อให้ลำไส้ขยายตัว (คล้ายลูกโป่ง) ทำให้เห็นผนังลำไส้ชัดเจน แล้วถ่ายเอกซเรย์ เนื่องจากลำไส้ใหญ่เป็นทางออกของอุจจาระ จึงมีอุจจาระมาก ทำให้บดบังผนังลำไส้ใหญ่ เพื่อให้เห็นผนังลำไส้ใหญ่ชัดเจน ต้องระบายอุจจาระออกให้มากที่สุด ดังนั้น ควรรับยาระบายพร้อมรับคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจจากหน่วยรังสีวิทยา

  วิธีเตรียมตัว:
  1. งดผักและผลไม้ ก่อนวันตรวจ 2 วัน
  2. วิธีทานยาระบาย มี 2 สูตร ดังนี้
  2.1. สูตรสำหรับผู้ที่แข็งแรง หรือ อายุน้อยก่อนวันตรวจ 1 วัน เวลา 16:00 น. ทานยาระบาย MgSO4 จำนวน 60 cc เวลา 17:00 น. ทานยาระบาย Dulcolax 3 เม็ด
  2.2. สูตรสำหรับผู้สูงอายุ หรือ ท้องเสียประจำก่อนวันตรวจ 2 วัน วันแรกเวลา 16:00 น. ทานยาระบาย MOM จำนวน 60 cc และวันที่ 2 ก่อนวันตรวจ 1 วัน เวลา 16:00 น. ทานยาระบาย MOM จำนวน 60 cc     *ปริมาณ ยาระบายที่ให้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคนไข้
  3. งดอาหารหลังเที่ยงคืน ก่อนวันตรวจ แต่ดื่มน้ำได้ตามปกติ (กรณีไม่มีเจาะเลือด) หรืองดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน ก่อนวันตรวจ (กรณีมีเจาะเลือด)
 • การตรวจการทำงานของไต (IVP) เป็นการฉีดสารทึบรังสีที่เรียกว่า “ฉีดสี” เข้าสู่เส้นเลือดแล้วเอกซเรย์ไต ซึ่งสารทึบรังสีนี้จะถูกขับถ่ายออกทางไต ดังนั้นจึงสามารถดูการขับถ่ายของเสียออกจากไต และดูขนาดของท่อไตได้ เนื่องจากสารทึบรังสีมีส่วนประกอบของไอโอดีน ที่มีอยู่ในอาหารทะเล ผู้ที่แพ้อาหารทะเลจึงเสี่ยงต่อการแพ้สารทึบรังสีเช่นกัน และผู้ที่ไม่เคยแพ้อาหารทะเลก็อาจแพ้สารทึบรังสีได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวที่ถูกวิธีจากหน่วยรังสีวิทยา เพื่อป้องกันอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้

  วิธีเตรียมตัว:
  ก่อนวันตรวจ 1 วัน เวลา 8:00 น. ทาน Zantac 1 เม็ด และ Clarityne 1 เม็ดต่อมาเวลา 20:00 น.วันเดียวกัน ทาน Zantac 1 เม็ด หลังเที่ยงคืน งดน้ำและอาหาร วันที่มารับการตรวจ เวลา 8:00 น. ทาน Zantac 1 เม็ด และ Clarityne 1 เม็ดทานกับน้ำได้เล็กน้อย
 • การตรวจระบบสืบพันธุ์เพศหญิง(HSG) การตรวจวิธีนี้ใช้ตรวจเพื่อหาความผิดปกติของมดลูกและท่อนำไข่ โดยการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในโพรงมดลูก ประกอบการถ่ายภาพรังสีวิธีเตรียมตัว: ก่อนวันตรวจ 1 วัน เวลา 8:00 น. ทาน Zantac 1 เม็ด และ Clarityne 1 เม็ดต่อมาเวลา 20:00 น.วันเดียวกัน ทาน Zantac 1 เม็ด วันที่มารับการตรวจ เวลา 8:00 น. ทาน Zantac 1 เม็ด และ Clarityne 1 เม็ดทานกับน้ำได้เล็กน้อย ก่อนตรวจ เจ้าหน้าที่แผนกรังสีจะให้ทานยาแก้ปวด 1 เม็ด แนะนำให้ตรวจภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากมีประจำเดือน โดยนับวันที่มีประจำเดือนวันแรกเป็นวันที่ 1
 • การตรวจหลอดเลือดทั่วร่างกาย (Angiography) โดยการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในหลอดเลือด พร้อมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ขณะสารทึบรังสีอยู่ในหลอดเลือด เพื่อหาความผิดปกติของ หลอดเลือดในอวัยวะนั้นๆ การตรวจนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ และเครื่องเอกซเรย์พิเศษเฉพาะทาง สามารถตรวจได้ทั้งเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำ
  วิธีเตรียมตัว: แพทย์ผู้ตรวจจะเป็นผู้สั่งเตรียมเอง
 • การตรวจรังสีร่วมรักษา (Interventional) เป็นทั้งการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคด้วยหัตถการ โดยรังสีแพทย์เฉพาะทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด ซึ่งการตรวจต้องใช้เครื่องมือพิเศษและเครื่องเอกซเรย์พิเศษเฉพาะเช่นเดียวกับการตรวจหลอดเลือด ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาความรู้โดยการใช้เครื่อง Ultrasound หรือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่วยในการเจาะดูด หรือตัดชิ้นเนื้อด้วยวิธีเตรียมตัว: แพทย์ผู้ตรวจจะเป็นผู้สั่งเตรียมเอง

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 07.30 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 5    อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10   อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ