บริการเอกซเรย์ทั่วไป

ให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์กระดูกทั่วร่างกาย รวมไปถึง เอกซเรย์ปอด และเอกซเรย์ช่องท้อง (Abdomen) ในปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์เป็นระบบ Digital ที่สามารถเห็นภาพได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอล้างฟิล์มเหมือนอดีต ทำให้ประหยัดเวลา และเพิ่มความเร็วในการทำงานมากขึ้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 07.30 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1   อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ชั้น 5  อาคารวิชัยยุทธเหนือ