บริการเอกซเรย์เต้านม

Digital Mammogram เป็นการถ่ายภาพรังสีของเต้านม โดยใช้ตัวรับสัญญาณและสร้างภาพในระบบดิจิตอล สามารถแสดงรายละเอียดโครงสร้างภายในของเต้านม ซึ่งประกอบด้วยต่อมน้ำนม ท่อน้ำนม ไขมัน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาความผิดปกติของเต้านมในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ยังไม่มีอาการ

ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนตรวจ Mammogram

  • หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงใกล้หรือมีประจำเดือน โดยแนะนำให้ตรวจหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 10 วัน
  • ควรตรวจในช่วงที่ไม่เจ็บหรือคัดเต้านม
  • งดทาโลชั่น หรือแป้งฝุ่น บริเวณหน้าอกและใต้รักแร้ เพราะอาจมีผลต่อภาพเอกซเรย์
  • ควรนำฟิล์มเก่ามาด้วยทุกครั้ง
  • สตรีที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรไม่แนะนำให้ตรวจ (กรณีไม่แน่ใจตั้งครรภ์หรือไม่ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจ)
  • กรณีกำลังรับประทานฮอร์โมน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนตรวจ

วิธีการตรวจ เจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมทั้ง 2 ข้าง โดยเริ่มจากการจัดเต้านมให้พอเหมาะกับแผ่นรับภาพแรงกดเต้านมเพื่อให้เนื้อเยื่อแผ่ออก และไม่ขยับระหว่างการถ่ายภาพ ขณะทำการถ่ายภาพผู้รับการตรวจจะต้องอยู่นิ่งๆ และกลั้นหายใจเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด

ประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการตรวจ Mammography ได้แก่

  • ช่วยวินิจฉัยโรคของเต้านมชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ก้อนเนื้องอกธรรมดา, ก้อนมะเร็ง, ถุงน้ำ, การอักเสบ, การเกิดหินปูน ช่วยหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น
  • ในกลุ่มสตรีที่พบมะเร็งเต้านมจากการตรวจ screening mammography พบว่ามะเร็งที่ตรวจพบมักจะอยู่ในระยะที่รักษาได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการตรวจ ทำให้ได้ผลการรักษาดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และอัตราการตายน้อยลง
  • ในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมสามารถบอกระยะของโรค การกระจายของโรค เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงขึ้น อัตราการมีชีวิตรอดเพิ่มขึ้น
  • ช่วยในการติดตามผลการรักษา การตรวจพบ การกลับเป็นใหม่ของมะเร็งเต้านม หลังจากที่ได้รับ การรักษาแล้ว ทำให้สามารถรักษาได้รวดเร็วขึ้น

อันตรายที่เกิดจากการตรวจ Mammography มีหรือไม่

การถ่ายภาพ Mammogram มีผลทำให้ร่างกายได้รับปริมาณรังสี แต่เครื่องเอกซเรย์เต้านมได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้มีปริมาณรังสีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่อง Digital Mammogram จะมีปริมาณรังสีที่ใช้น้อยกว่าการตรวจด้วยเครื่อง Mammogram รุ่นเดิมที่ใช้ฟิล์มมาก

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 07.30 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 10   อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ