บริการตรวจอัลตราซาวด์

ให้บริการตรวจโดยอาศัยคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยิน และยังไม่มีหลักฐานใดๆ บ่งชี้ว่ามีอันตรายต่อร่างกาย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องอัลตร้าซาวด์ไปมาก ทำให้สามารถใช้ตรวจได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย การตรวจทำได้โดยไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว สามารถนำเครื่องไปตรวจที่ห้องผู้ป่วยหรือห้องผ่าตัดได้

บริการตรวจอัลตราซาวด์

 • การตรวจบริเวณช่องท้องส่วนบน (Upper abdomen) สามารถดูอวัยวะต่างๆได้ ดังนี้
  • ตับ ม้าม ตับอ่อน ไต เพื่อตรวจดูขนาดของอวัยวะ, ตรวจหาก้อน หรือความผิดปกติแต่กำเนิด, ตรวจดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอักเสบหรือได้รับอุบัติเหตุ
  • ถุงน้ำดี ทางเดินน้ำดี เพื่อตรวจหานิ่วในถุงน้ำดี ติ่งเนื้อหรือเนื้องอกของถุงน้ำดี การอักเสบของถุงน้ำดีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง, ตรวจหาสาเหตุของตาเหลือง ตัวเหลืองว่าเกิดจากการอุดตันของทางเดินน้ำดีหรือไม่ และการอุดตันนั้นเกิดจากก้อนนิ่วหรือก้อนเนื้องอก
  • ตรวจหานิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  • ตรวจหลอดเลือดของตับ เช่น ในกรณีคนไข้ตับแข็ง
  • ตรวจหลอดเลือดของไต เช่น ในกรณีคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูง
  • ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ของช่องท้อง (Abdominal aorta) เพื่อดูการตีบ ตัน หรือโป่งพอง

วิธีเตรียมตัว ต้องงดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ เพราะอาหารจะทำให้ถุงน้ำดีหดตัวขับน้ำดี ออกมา ทำให้เห็นถุงน้ำดีไม่ชัดเจน ในเด็กทารกอาจลดลงเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง กรณีตัดถุงน้ำดีไปแล้วไม่จำเป็นต้องงดอาหารก่อนตรวจ

 • การตรวจบริเวณช่องท้องส่วนล่าง (Lower abdomen)
  • ตรวจหานิ่วหรือก้อนเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ ดูปริมาณปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ หลังจากที่ถ่ายปัสสาวะแล้ว (Residual urine)
  • ตรวจมดลูก รังไข่ เพื่อดูขนาด ดูก้อนเนื้องอกหรือถุงน้ำ
  • ตรวจต่อมลูกหมาก เพื่อดูลักษณะของต่อมลูกหมากที่โต หรือก้อนเนื้องอก
  • ตรวจถุงอัณฑะและลูกอัณฑะ เพื่อดูลักษณะของก้อน การอักเสบ การบิดตัวของลูกอัณฑะ หลอดเลือดที่ผิดปกติ
  • ช่วยในการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ ซึ่งผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

วิธีเตรียมตัว ควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้มีน้ำในกระเพาะปัสสาวะมากพอที่จะดันลำไส้ขึ้นไปส่วนบน ทำให้เห็นอวัยวะต่างๆเช่น มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรืออาจจะตรวจโดยวิธีที่ไม่ต้องกลั้นปัสสาวะ แต่ใช้การสอดใส่เครื่องมือผ่านทางช่องคลอดในผู้หญิง หรือผ่านทางทวารหนักในผู้ชาย ซึ่งจะได้ภาพที่ชัดเจนมากกว่า ในกรณีสงสัยไส้ติ่งอักเสบ แพทย์จะพิจารณาว่าผู้ป่วยสามารถดื่มน้ำได้หรือไม่

 • การตรวจบริเวณศีรษะและคอ
  • ศีรษะเด็กทารก สามารถตรวจดูภาวะที่มีเลือดหรือน้ำคั่งในสมอง ก้อนในสมอง หลอดเลือดที่ผิดปกติ หรือความผิดปกติแต่กำเนิดอื่นๆ
  • สามารถตรวจดูการตีบหรือตันของหลอดเลือดแดงใหญ่ในสมอง (Circle of Willis)
  • สามารถตรวจดูการตีบหรือตันของหลอดเลือดแดงบริเวณคอที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง (Carotid & Vertebral Systems)
  • เบ้าตา สามารถตรวจดูหลอดเลือดที่ผิดปกติ ภาวะเลือดออก ก้อนสิ่งแปลกปลอม
  • ต่อมน้ำลาย สามารถตรวจดูก้อนในต่อมน้ำลาย การอักเสบของต่อมน้ำลาย นิ่วในท่อน้ำลาย
  • ต่อมธัยรอยด์ สามารถตรวจดูต่อมธัยรอยด์โต ก้อนเนื้อ ถุงน้ำ การอักเสบ
  • ก้อนที่คอ สามารถตรวจดูว่าก้อนที่พบนั้นเป็นต่อมน้ำเหลือง ฝี ถุงน้ำ ก้อนเลือดหรือก้อนเนื้องอกอื่นๆ

วิธีเตรียมตัว สามารถตรวจได้ทันที ไม่ต้องเตรียมตัวใดๆ

 • การตรวจบริเวณทรวงอก
  • ดูว่ามีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดหรือไม่ ถ้ามีน้ำนั้นสามารถไหลได้ หรืออยู่เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
  • ดูน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
  • ดูการทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจ

วิธีเตรียมตัว สามารถตรวจได้ทันที ไม่ต้องเตรียมตัวใดๆ

 • การตรวจเต้านม
  • ตรวจหาก้อนเนื้อหรือถุงน้ำทั้งที่คลำได้และคลำไม่ได้ หรือทั้งที่เห็นและไม่เห็นจากเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) และยังสามารถให้รายละเอียดได้ว่า ก้อนที่ตรวจพบนั้นมีความน่าจะเป็นก้อนเนื้อร้าย หรือไม่
  • ตรวจดูขนาดของท่อน้ำนม

วิธีเตรียมตัว ไม่ต้องเตรียมตัว สามารถตรวจได้เลย

 • การตรวจกล้ามเนื้อและข้อ
  • ดูการอักเสบของกล้ามเนื้อ ฝี ก้อนเนื้องอก ก้อนเลือด ถุงน้ำ
  • ดูการอักเสบ การฉีกขาด หรือการถูกรัดของเส้นเอ็น ดูน้ำหรือเลือดที่อยู่ในข้อ

วิธีเตรียมตัว ไม่ต้องเตรียมตัว สามารถตรวจได้เลย

 • การตรวจหลอดเลือดของแขนขา
  • ตรวจดูการตีบหรือตันของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ พร้อมทั้งติดตามผลการรักษา
  • ตรวจดูหลอดเลือดขอด
  • ตรวจดูสภาวะของหลอดเลือดที่ตัดต่อไว้ (Shunt) สำหรับล้างไตในคนไข้ที่ไตวายเรื้อรัง

วิธีเตรียมตัว ไม่ต้องเตรียมตัว สามารถตรวจได้เลย

นอกจากนี้ อัลตร้าซาวด์ยังมีประโยชน์ในการตรวจหาตำแหน่งเพื่อที่จะดูดน้ำหรือเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ และยังใช้ติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ตับ ไต เป็นต้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-อาทิตย์          เวลา 07.30 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 5    อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10  อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ