แจ้งปิดระบบการลงทะเบียนผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป
สำหรับท่านที่มีคูปองวัคซีนทางเลือก Moderna สามารถ Walk-in เพื่อรับวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือนัดหมายล่วงหน้า
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 15.00 น.
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน Moderna ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ต้องการสอบถาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @vchmoderna

This online registration system is now closed on 20 October 2022, 0.00 a.m. onwards.
For those who still have Moderna vaccine coupon, you may walk-in to receive the vaccination
from now until 31 October 2022 before 3.00 p.m. at 11th floor, Vichaiyut Medical Center.
Need any assistance, please contact us via LINE @vchmoderna.