สิ่งอำนวยความสะดวก

ธนาคาร

 • img

  ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ATM

 • img

  ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  ATM ธนาคารกสิกรไทย

  ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  ATM ธนาคารกรุงเทพ

  ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ

 • img

  Au Bon Pain

  ชั้น 1 และ ชั้น 10
  อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  Tops daily

  ชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  ตู้สะดวกซื้อ Tops daily

  ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  ตู้สะดวกซื้อ Tao Bin

  ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  ศูนย์อาหาร

  ชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  S&P

  ชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  Black Canyon

  ชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ร้านค้า

 • img

  Eucerin

  ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  LAROCHE POSAY

  ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  VICHY

  ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • img

  For Eyes

  ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ATM

 • img

  ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ชั้น 1 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
 • img

  ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ชั้น 1 อาคารวิชัยยุทธเหนือ

ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ

 • img

  Starbucks

  ชั้น 1 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
 • img

  ตู้สะดวกซื้อ 7-Eleven

  ชั้น 1 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
 • img

  ตู้สะดวกซื้อ Tao Bin

  ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
 • img

  ศูนย์อาหาร

  ชั้น 4 อาคารวิชัยยุทธเหนือ

ห้องละหมาด

 • img

  ห้องละหมาด

  ชั้น 10 อาคารวิชัยยุทธเหนือ