เบาหวานกับปัญหาสุขภาพช่องปาก

3051

this content porn xxx

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพและยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาในช่องปาก โดยเฉพาะเหงือกและฟันได้เช่นกัน ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานต่อช่องปากมีสาเหตุเช่นเดียวกับโรคแทรกซ้อนในอวัยวะอื่น ซึ่งอาการที่พบในช่องปากของผู้เป็นโรคเบาหวาน คือ ปากแห้ง ลิ้นอักเสบ อาจมีการติดเชื้อรา หากใส่ฟันปลอมมักเกิดมีแผลได้ง่าย มีเหงือกอักเสบรุนแรง โรคในช่องปากที่เด่นที่สุด ก็คือ โรคปริทันต์

โรคปริทันต์ (Periodontal Disease) คือ โรคที่เกิดกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะรอบ ๆ ตัวฟัน ได้แก่ เหงือก เนื้อเยื่อปริทันต์ และกระดูกหุ้มรากฟัน มีสาเหตุมาจากเชื้อจุลินทรีย์บริเวณขอบเหงือกและร่องเหงือกขับสารพิษออกมา ในระยะแรกอาจไม่มีอาการแสดงให้เห็น ต่อมาเมื่อมีการทำลายอวัยวะรอบ ๆ ตัวฟัน เนื้อเยื่อปริทันต์ฉีกขาด เหงือกอักเสบบวมแดง กระดูกหุ้มรากฟันละลายและเหงือกร่น อาจมีอาการปวดบวม ฟันโยกและหลุดในที่สุด อาการและอาการแสดงในช่องปาก อื่น ๆ ที่มักพบในผู้ป่วยเบาหวานนอกจากโรคปริทันต์ ได้แก่ ปากแห้งเนื่องจากน้ำลายไหลน้อยลง อาการปวดแสบปวดร้อน ติดเชื้อในช่องปากง่าย แผลหายช้า และอาจมีการรับรสเปลี่ยนไป มีกลิ่นปาก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น เชื้อรา แบคทีเรียและไวรัส

ในการรักษาสามารถทำได้โดยเริ่มจากไปรับการดูแลจากหมอที่รักษา โดยที่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัด จากนั้นก็ไปรับการรักษาจากทันตแพทย์เพื่อให้ทำการรักษาได้เหมาะสม ซึ่งการดูแลภายหลังการรักษา แนะนำว่าผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับคำแนะนำในการดูแลช่องปากตนเองเป็นพิเศษ โดยการทำความสะอาดช่องปาก ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และอาจต้องใช้ฟลูออไรด์เสริมอื่น ๆ หรืออมนํ้ายาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ใช้ไหมขัดฟันเพื่อทำความสะอาดซอกฟันของอย่างน้อยวันละครั้ง การใช้ไหมขัดฟันช่วยป้องกันคราบจุลินทรีย์ไม่ให้ก่อตัวในบริเวณซอกอับที่แปรงฟันเข้าไม่ถึง รักษาระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และควรมาพบทันตแพทย์ทุก 3-6 เดือน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด