วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำไมต้องฉีดทุกปี

5223

this content porn xxx

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใช้สำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดสายพันธุ์ A และ B เนื่องจากเป็นโรคที่มีการระบาดทั้งปีในประเทศไทย ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ ว่าแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทำไมต้องฉีดทุกปี วันนี้เรามีข้อมูลมาบอกค่ะ

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นแนวทางการป้องกันที่ดีสำหรับทุกครอบครัว เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่มีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมักเป็นนานกว่า 1 สัปดาห์หรืออาจมากกว่านั้นจึงจะหายเป็นปกติ การฉีดวัคซีนจะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ 3-4 สายพันธุ์ เพื่อช่วยป้องกันความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของสายพันธุ์ไวรัสที่บรรจุในวัคซีนทุกปี โดยเป็นสายพันธุ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดการระบาดในปีนั้นๆ จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝนประมาณช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรทำเป็นประจำทุกปี เพราะเมื่อฉีดวัคซีนไปสักระยะ ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อโรคจะค่อย ๆ ลดลง นอกจากนี้ ในแต่ละปีสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดอาจเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องฉีดวัคซีนซ้ำเพื่อช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกอายุรศาสตร์
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด