พฤติกรรมการเลียนแบบในเด็ก เรื่องไม่เล็กที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้

9912

this content porn xxx

พฤติกรรมการเลียนแบบในเด็กนั้นเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรปล่อยปละละเลยนะคะ เพราะจะส่งผลต่อนิสัยและความคิด รวมถึงการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเขาโตขึ้น หากไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ วันนี้เรามีสาระสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเลียนแบบในเด็กมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะ

เด็กในช่วงอายุ 2 – 6 ปี จะเรียนรู้การสร้างบุคลิกของตนโดยเริ่มจากการเลียนแบบพฤติกรรมคนรอบข้าง คุณพ่อคุณแม่ ผู้ใหญ่  เพื่อนหรือคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงออก วิธีการพูด และการกระทำโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือสิ่งใดไม่เหมาะสมเพราะเด็กยังขาดความสามารถในแยกแยะ

พฤติกรรมการเลียนแบบเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติ โดยทำการเลียนแบบทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีปะปนกันเป็นไปตามสถานเหตุการณ์ที่เด็กพบเจอ ซึ่งเด็กในวัยนี้มีความสามารถจดจำพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกมีพฤติกรรมไม่ดี ควรดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พฤติกรรมบางอย่างหากเด็กพบเห็นเป็นประจำจะบ่มเพาะจนกลายเป็นนิสัย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมา ดังนั้นการสั่งสอนอย่างมีคุณภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเขาตั้งแต่เด็ก เช่น แสดงความรักต่อกันให้เด็กเห็น เมื่อเด็กทำตามเป็นประจำจนเป็นนิสัย เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะแสดงความรักต่อคนรอบข้างโดยเป็นการแสดงออกมาแบบธรรมชาติ หรือการเคารพความคิดเห็นต่างของผู้คนอื่นก็เป็นสิ่งสำคัญ คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็กทราบว่าถึงแม้เราจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเราต่างเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เมื่อในครอบครัวเคารพและรับฟังความคิดเห็นกัน พฤติกรรมจะถูกปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ว่าทุก ๆ สังคมจะมีความเห็นต่างอยู่เสมอ สำคัญอยู่ที่ต้องเรียนรู้ เข้าใจ ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องใกล้ชิดเด็กให้มากขึ้น เนื่องจากในแต่ละช่วงวัยเด็กจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป ในช่วงวัยเด็กเล็กจะต้องการแสดงความรักความอบอุ่นแต่หากเด็กเริ่มเข้าสู่วัยที่โตขึ้นเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง เริ่มดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง จะแสดงออกเป็นการพูดคุยแทน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อเด็ก สั่งสอน ให้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่กังวลเกินไปหรือควบคุมพฤติกรรมของเด็กจนเด็กรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจไม่กล้าแสดงออกหรือพูดในสิ่งที่ตนคิดออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง เพราะนั่นคือการสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับเขาจนนำไปสู่ปัญหา “ ติดเพื่อน” ในอนาคตได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก
โทร. 0 2265 7777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด