รู้หรือไม่? สมองของชายหญิงต่างกันอย่างไร

13173

this content porn xxx

เรื่องสมองเป็นเรื่องที่มนุษย์ให้ความสนใจมานาน มีผลงานวิจัยที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการทำงานของสมองในเรื่องของความแตกต่างทางเพศที่ส่งผลให้พฤติกรรม ความสามารถ และความถนัดมีความแตกต่างกัน เรามาดูกันดีกว่าค่ะสมองของผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะได้เข้าใจในธรรมชาติของสมองให้มากขึ้น

สมองเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์และมีการทำงานที่ซับซ้อนที่สุด พฤติกรรมหลาย ๆ อย่างที่เราเห็นเกิดจากการทำงานของสมอง ซึ่งในผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ผู้ชาย

 • มีจำนวนเซลล์สมอง เนื้อสมองมากกว่าผู้หญิงและใช้สมองซีกซ้ายได้ดี
 • ใช้ทักษะในด้านมิติสัมพันธ์ได้ดี ความลึก ทิศทาง ระยะห่าง
 • สามารถคิดได้ซับซ้อน เช่น เรื่องแผนที่ แก้ปริศนาต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการวิจัยและค้นคว้า ทดลอง สังเกตสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จะสื่อสาร อธิบายเหตุผล หรือความคิดทางคณิตศาสตร์
 • มีความคิดที่อิสระในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ

ความถนัด คำนวณ ตรรกะ วางแผน ภาษาเชิงเหตุผล การควบคุมทิศทาง

ผู้หญิง

 • ใช้สมองทั้งสองซีกได้ดีมาก หากมีการทำลายสมองซีกซ้าย ผู้หญิงยังสามารถใช้สมองซีกขวาในการสื่อสารได้ แต่ผู้ชายทำไม่ได้หรือทำได้ช้ามาก
 • แสดงความรู้สึก อารมณ์ สร้างความผูกพันทางอารมณ์ดีกว่าผู้ชาย
 • รับรู้ เข้าใจอารมณ์ การแสดงออกของสีหน้า ท่าทาง และจดจำหน้าคนดีกว่าผู้ชาย ไวต่อกลิ่น รส การสัมผัส เสียง
 • มีสมองซีกขวาที่มีความสามารถด้านภาษา ไวยากรณ์ ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกและอารมณ์
 • รับข้อมูลและนำมาคิดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการตอบคำถามแบบมีตัวเลือก
 • ความรู้สึกเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดี สนใจในเรื่องความรับผิดชอบทางสังคม

ความถนัด การแสดงความรู้สึก ความจำ เห็นอกเห็นใจ ความละเอียดอ่อน

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.6]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด